Omstridt offshoreregelverk behandlet i Parlamentets energikomite

Europaparlamentets Industri-, forskings- og energikomite (ITRE) vedtok 9. oktober sin innstilling til Kommisjonens forslag til regelverk for offshore olje- og gassvirksomhet. Nylig rapporterte vi at Miljøkomiteen i Europaparlamentet foreslo å innføre et moratorium (fullstendig forbud) mot utvinning av olje- og gass i Arktis da de behandlet dette regelverkforslaget.  I denne artikkelen omtalte vi også bakgrunnen … More Omstridt offshoreregelverk behandlet i Parlamentets energikomite

Høring om marin kunnskap – «blå» næringsutvikling

Europakommisjonen har ute til høring en grønnbok om kartlegging av sjøbunn og havprognostisering med blikk på bl.a næringsutvikling. Grønnboken er definert som EØS-relevant og fristen for å komme med innspill er 15. desember. Europakommisjonen har ute til høring grønnboken (tilsvarende NOU) Marine Knowledge 2020 from seabed mapping to ocean forecasting. Grønnboken er definert som EØS-relevant og fristen … More Høring om marin kunnskap – «blå» næringsutvikling

KS positive til EØS-meldingen – forenkling av anskaffelsesregelverket

KS er fornøyde med at det i Stortingsmeldingen om EØS som ble lagt fram nylig, legges opp til mer EØS-samordning og konsultasjon med kommunesektoren. Videre varsles økt fokus på handlingsrom ved gjennomføring og praktisering av regelverk i Norge, reglene for offentlige anskaffelser inkludert Les resten av KS’ kommentar her (nedanfor lenken, og dessuten den teksten … More KS positive til EØS-meldingen – forenkling av anskaffelsesregelverket

Västra Götalandsregionen inviterer til verksted om kulturprosjekt

Västra Götalandsregionen har fire prosjektideer de ønsker å diskutere med interesserte partnere. De inviterer derfor til verksted i Brussel 6. november. Målet med verkstedet er å presentere og videreutvikle de fire prosjektideene sammen med potensielle partnere. Prosjektene handler om kulturuttrykk og tog, kunst i skolen, forskning rundt moderne kunst, ungdom og inkludering med fokus på … More Västra Götalandsregionen inviterer til verksted om kulturprosjekt

Norskledet havforskningssenter etablert i Brussel

Sekretariatet til fellesprogrammet for havforskning JPI Oceans er nå etablert i Brussel. Til sammen deltar 17 land i forskningssamarbeidet og Norge leder sekretariatet. Les den norske EU-delegasjonens omtale: Havet kan inneholde nøkkelen til å løse mange av de globale utfordringene vi møter når det gjelder rent miljø, nok og sunn mat og fornybar energi.  JPI … More Norskledet havforskningssenter etablert i Brussel

The University of Stavanger becomes member of exclusive network of excellence

The University of Stavanger has been appointed member of the European Consortium of Innovative Universities (ECIU). The University of Stavanger is the 11th member of this prestigious network of European universities. The ECIU consists of international minded, creative and research oriented universities that have played an important part in the development, innovation and growth processes … More The University of Stavanger becomes member of exclusive network of excellence