Stavangerregionens Europakontor inngår samarbeid med SIU

SIU og de seks norske regionkontorene i Brussel er enige om å samarbeide mer systematisk for å øke deltakelsen i EUs utdanningsprogrammer. På initiativ fra SIU (senter for internasjonalisering av utdanningen) og Vest-Norges Brusselkontor møttes SIU og de norske regionkontorene i Brussel 14. februar for å diskutere mulighetene for tettere samarbeid. På møtet deltok også utdaninngsråd … More Stavangerregionens Europakontor inngår samarbeid med SIU

Partnersök- Comenius

Sagor och Legender, ett projekt inom Comenius programmet Syfte med projektet: Att ge små barn möjlighet att lära sig om sagor och legender från andra länder. Att förbättra  barnens språkkunskaper och ge dem motivation att lära sig nya språk Ge lärare möjlighet att utbyta av idéer och  erfarenheter Mål: att gemensamt skriva en sagobok och … More Partnersök- Comenius

Partnersök-EUs hälsoprogram

  Rehabilitering av stroke patienter, ett projekt inom EUs hälsoprogram Watford YMCA i England söker partners till ett projekt med fokus på rehabilitering av patienter som fått en stroke. Projektet syftar till att utbyta erfarenheter om hur strokepatienter kan få bästa möjliga eftervård. Sista datum för intresseanmälan: 20 februari Mer information finns här: YMCA Watford … More Partnersök-EUs hälsoprogram

Aktuella utlysningar

Aktuella utlysningar inom EUs forskningsprogram, kulturprogram samt ungdomsprogram. Forskning: FP 7 är EUs ramprogram för utveckling inom forskning och teknik. Aktulla utlysningar inom FP7 finns här     Ungdom: Ung och Aktiv i Europa är EUs ungdomsprogram. Programmet har som mål att främjar rörlighet inom och utom EU:s gränser samt att inspirera till informellt lärande och … More Aktuella utlysningar

Pengar att söka för utbildningssamarbete med Polen

Norska grundskolor, vidaregående skolor samt universitet har möjlighet att söka bidrag för att utveckla projekt med polska samarbetspartners. Detta möjliggörs genom ett nytt stipendieprogram finansierat av EØS medlen. Programmet har som syfte att stärka utbildningssamarbetet mellan Norge och Polen. Bidrag finns att söka för resor/besök med syfte att etablera och utveckla kontakter i Polen samt … More Pengar att söka för utbildningssamarbete med Polen

Utlysning norsk-estniskt forskningssamarbete

Norska och estniska forskare kan söka medel för gemensam forskning från EØS-medlen. Sista ansökningsdatum är 14 mars 2013. Inom ramen för  EØS-medlen är över 750 miljoner NOK öronmarkta för forskningssamarbete mellan Norge och flera olika mottagarlander. Senare i år kommer liknande utlysningar för sammarbete med Tjekien, Lettland, Ungern och Rumänien. Förutom norska och estniska forskare kan … More Utlysning norsk-estniskt forskningssamarbete