Hospitere i Europakommisjonen?

Ordningen med norske hospitanter i Europakommisjonen omfatter også kommuner og fylkeskommuner. Søknadsfrist for neste runde er 10. mai. Norge har årlig anledning til å sende seks hospitanter til utplassering i Europakommisjonen; tre med oppstart i mars og tre med oppstart i oktober. Det er Utenriksdepartementet (UD) som forvalter ordningen som også omfatter kommuner og fylkeskommuner. … More Hospitere i Europakommisjonen?

Utlysning – Marco Polo programmet

Siste utlysning i Marco-Polo programmet er nå lansert – bruk muligheten! Siste utlysning under Marco Polo programmet slik vi kjenner det, ble lansert 26. mars. I følge Samferdselsdepartementet foreligger ingen konkrete planer om videreføring av Marco Polo i neste programperiode, og norske aktører oppfordres til å benytte muligheten til å søke om støtte i år. … More Utlysning – Marco Polo programmet

Høring om EUs klima- og energipolitikk 203

Har du synspunkter på hvordan EUs klima- og energipolitikk 2030 skal se ut? Bidra med høringsuttalelse! Rett før påske lanserte Europakommisjonen grønnboken «A 2030 framework for climate and energy policies», sammen med et høringsdokument om CCS (karbonfangst og lagring), og en rapport om fornybar. Europakommisjonen skal innen utgangen av året presentere forslag til rammeverk for … More Høring om EUs klima- og energipolitikk 203