Finland og Estland skal bygge LNG-terminaler

Mandag 17. november ble Finland og Estland enige om å bygge to nye LNG-terminaler, en på hver side av Finskebukten. Terminalene vil være forbundet  gjennom gassrørledninger, og vil etter planen stå ferdige i 2019. Ifølge en pressemelding fra finske myndigheter er det en større regional terminal som vil bli bygget i Finland, mens Estland får en mindre … More Finland og Estland skal bygge LNG-terminaler

Konferanse om gassens rolle i Nordvest-Europas energimiks

13. november inviterte EU-delegasjonen sammen med Norges ambassade i Belgia og Statoil til gasskonferanse. Tematikken dreide seg rundt gassens rolle i Belgias og Nordvest-Europas energimiks, med et særlig fokus på norsk gass. Stavangerregionens Europakontor var til stede under konferansen. Niels Engelschiøn, Norges ambassadør til Belgia, ønsket velkommen. Han roste det norsk-belgiske gassamarbeidet, og fremhevet at Norge … More Konferanse om gassens rolle i Nordvest-Europas energimiks

Dialogmøte om Europas gassforsynings-sikkerhet

6. november arrangerte European Policy Center (EPC) et dialogmøte om Europas gassforsyningssikkerhet for den kommende vinteren. EPC tok utgangspunkt i gasskrisen mellom Russland og Ukraina i 2009, og dialogmøtets tematikk dreide seg rundt EUs beredskap dersom en liknende krise skulle inntreffe igjen. Stavangerregionens Europakontor var til stede under møtet. Dialogmøtet inkluderte innledere fra Europakommisjonen, akademia, … More Dialogmøte om Europas gassforsynings-sikkerhet