EUs Energiunion – første statusrapport

Foto: Europakommisjonen
Foto: Europakommisjonen

18. november la Europakommisjonen frem sin første, årlige rapport for fremdriften mot en energiunion. Den konkluderer med at det tross fremdrift på flere fronter, fortsatt gjenstår mye i arbeidet mot et lav-karbon, sikkert og konkurransedyktig Europa.

Planene om EUs energiunion ble offentliggjort i Februar 2015, og inngår i Junker-kommisjonens ti nøkkelprioriteringer. Målet er å effektivisere overgangen til en sikker og konkurransedyktig lavkarbonøkonomi, og Europakommisjonen har derfor forpliktet seg til å utstede årlige statusrapporter som også vil kartlegge innsatsområder for det kommende året.

Kommisær for klima og energi, Miguel Arias Cañete, uttalte at: “Dette vil være mitt fokus i 2016: Presentere lovverket for å få våre kraftmarked til å fungerer bedre, for ytterligere å øke andelen av fornybar energi, for å få ned energiforbruket og for å sikre vår gasstilførsel”. Det vil blant annet foreslås et energieffektiviseringsdirektiv, tiltak for mer transparens rundt energiavtaler, og en strategi for utnytting av fjernvarme og fjernkjøling. Det vil også utarbeides en integrert klima- og energistrategi for perioden 2021-2030, basert på nasjonale fremdriftsplaner som skal leveres annenhvert år.

Mer informasjon om Europakommisjonens statusrapport for energiunionen samt tilhørende dokumenter finner du her.