Global klimaavtale vedtatt i Paris

  12. desember ble en historisk dag da Norge, EU og 194 land ble enige om en global klimaavtale. Nasjonale klimamål som skal oppdateres jevnlig, og et ambisiøst 1,5-gradersmål er noen av punktene avtalen innebærer. Samtidig er de nasjonale utslippsmålene langt fra tilstrekkelige, og er heller ikke bindende. Nasjonale, men utilstrekkelige, klimamål For første gang … More Global klimaavtale vedtatt i Paris

Stavangerordføreren deltok i rundebord om smartby i Gøtebørg

1. desember deltok Stavangerordfører Christine Sagen Helgø på rundbordskonferansen «Smart urban mobility & Cities of the future» i Gøteborg, sammen med kolleger fra rundt 20 andre byer i Skandinavia, Baltikum og Nederland. Konferansen ble arrangert av Europakommisjonen i samarbeid med transportnettverket Polis og med utganspunkt i EUs innovasjonspartnerskap for smart cities, og handlet om byenes … More Stavangerordføreren deltok i rundebord om smartby i Gøtebørg

EU med tiltakspakke mot terrorisme

2. desember la Europakommisjonen frem en tiltakspakke for å bekjempe terrorisme. Denne inneholder forslag om et nytt direktiv som blant annet kriminaliserer terrorrelaterte aktiviteter, og en handlingsplan for å forebygge ulovlig handel av våpen og eksplosiver. Forslagene inngår i planen for den europeiske sikkerhetsagendaen, som ble presentert i april 2015, men terrorhandlingene i Paris nylig, har … More EU med tiltakspakke mot terrorisme

EUs veikart mot en sirkulær økonomi

2. desember presenterte Europakommisjonen en pakke med virkemidler for å skape en europeisk sirkulær økonomi. Målet er bedre utnyttelse av råmaterialer, knappe ressurser og ferdigstilte produkter, samt mer resirkulering og gjenbruk. Samlet sett skal dette stimulere til bærekraftig økonomisk vekst og nye jobbmuligheter i EU. Blant nøkkelforslagene som ble presentert er: Tiltak for å redusere matavfall, … More EUs veikart mot en sirkulær økonomi

Parlamentet ønsker EU-strategi for å forhindre radikalisering

I lys av terrorangrepene i Paris og påfølgende arrestasjoner i Brussel, vedtok Europaparlamentet en uforpliktende strategi på plenumsmøtet 25. november, hvor det oppfordres til felles handling blant medlemsstatene for å forhindre videre radikalisering og terror. En svarteliste over Jihadister og terrormistenkte, samt et eget system for straffeforfølg av utenlandske krigere som returnerer til EU, er … More Parlamentet ønsker EU-strategi for å forhindre radikalisering