Schengen-samarbeidet henger i en tynn tråd

Migrasjonsstrømmen til Europa fortsetter, om enn med forminsket styrke sammenliknet med høsthalvåret. I løpet av januar har 45 000 migranter ankommet Europa, og antallet forventes å øke utover våren. EUs Rådspresident Donald Tusk frykter Schengen-kollaps hvis ikke tilstrekkelige tiltak iverksettes i løpet av de neste to månedene. Man har ikke klart å omfordele asylsøkere mellom medlemslandene, og … More Schengen-samarbeidet henger i en tynn tråd

Microsoft satser på Nordic Edge

Microsoft Europa inngår partnerskap med Nordic Edge Expo.  Ansvarlig for smartbysatsningen til Microsoft Europa, Jose Antonio Ondiviela Garcia, uttaler at han ser Stavangerregionen som en leder i utviklingen av smartbyløsninger, og at selskapet derfor ønsker å være den foretrukne teknologipartneren. Microsoft Europe tar blant annet sikte på å invitere med seg 20 partnerbedrifter til en egen … More Microsoft satser på Nordic Edge

Britisk by søker partnere til prosjekt om klimatilpasning

Europakontoret har mottatt et partnersøk fra Brighton and Hove. Byen er på jakt etter partnere til et prosjekt om klimatilpasning i byer ved hjelp av innovative, naturbaserte løsninger. Initiativtaker: Brighton and Hove (Storbritannia). Ønsker ikke å være prosjektleder. Program: Horisont 2020 Utlysning: SCC-02-2016-2017 Demonstrating innovative nature-based solutions for climate and water resilience in cities. Prosjektets … More Britisk by søker partnere til prosjekt om klimatilpasning

Britisk stiftelse søker partnere til utvekslingsprosjekt for ungdom

Vi har mottatt et partnersøk fra den britiske stiftelsen Salaam Peace Community Engagement Programme. Stiftelsen er på jakt etter europeiske partnere til et utvekslingsprosjekt for ungdom. Prosjektleder: Stiftelsen Salaam Peace Community Engagement Programme (London, Storbritannia) Program:  Erasmus+ Youth Exchanges / Aktiv Ungdom Potensielle partnere: skoler, idrettslag, aktører som arbeider med idrett for barn og unge … More Britisk stiftelse søker partnere til utvekslingsprosjekt for ungdom

Belgisk kommune søker partnere til energiprosjekt

Vi har mottatt et partnersøk fra South Brussels City Council, som er på jakt etter partnere til et prosjekt om gjenvinning av varme fra vann- og avløpssystem, til oppvarming av bygninger. Prosjektleder: South Brussels City Council (Belgia) Program: Horisont 2020 Utlysning: EE-01-2017: Waste heat recovery from urban facilities and re-use to increase energy efficiency of … More Belgisk kommune søker partnere til energiprosjekt

Kommende arrangement – energi, helse, smartby m.m.

Stavangerregionens Europakontor har utarbeidet en oversikt over flere arrangement som finner sted i første halvår 2016. De tematiske områdene inkluderer blant annet energi, helse, Smart Cities og maritimt. For flere av arrangementene kan man melde seg på allerede, mens registreringvinduet for andre åpner i løpet av våren. Mer informasjon vil bli publisert fortløpende i kalenderen og som artikler på … More Kommende arrangement – energi, helse, smartby m.m.