Stavangerregionen får status som europeisk helseøkosystem

Stavangerregionen er nylig tildelt status som såkalt “Reference Site” gjennom EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA). I tillegg til anerkjennelse som europeisk helseregion med utviklet økosystem av aktører, gir statusen tilgang til en rekke nye møteplasser gjennom EIP AHA, samt ekstern evaluering. Stavangerregionen er med dette blant 74 europeiske regioner . Reference site-statusen synliggjør Stavangerregionen … More Stavangerregionen får status som europeisk helseøkosystem

Konsortium søker skandinaviske partnere til energiprosjekt

Vi har mottatt et partnersøk fra Greater Manchester, som søker partnere til et prosjekt om energistyring, integrering og lagring av fornybar energi. Prosjektinitiativtaker: Greater Manchester Combined Authority (UK) Øvrige prosjektpartnere: Barcelona Metropolitan Area (Spania) og E.ON (Tyskland) Program: Horisont 2020 Utlysning: LCE-04-2017 Demonstration of system integration with smart transmission grid and storage technologies with increasing … More Konsortium søker skandinaviske partnere til energiprosjekt

WHINN – konferanseuke om helseinnovasjon i Odense

4.-7. oktober går Week of Health and Innovation (WHINN) 2016 av stabelen i Odense, i regi av Region Syddanmark og Odense by. WHINN består av konferanser, seminarer og forskjellige innovasjons- og næringslivsaktiviteter, og retter seg mot både helsemyndigheter, næringsliv, FoU-aktører og sluttbrukerorganisasjoner. Det forventes over 1200 deltakere på arrangementet. På WHINN får deltakerne muligheten til … More WHINN – konferanseuke om helseinnovasjon i Odense

Informasjonsdager i Brussel – energieffektivisering, smartby, smartgrids

I løpet av høsten arrangerer Europakommisjonen en rekke informasjonsdager i Brussel. Tema for disse arrangementene er utlysninger under EUs Horisont 2020-program i løpet av 2017. Informasjonsdagene retter seg mot både offentlige myndigheter, FoU-sektoren og næringslivet. Europakontoret har laget en oversikt nedenfor over informasjonsdagene som finner sted i løpet av september og oktober. 19. september – … More Informasjonsdager i Brussel – energieffektivisering, smartby, smartgrids

Gøteborg inviterer til smartbykonferanse om el-mobilitet

21.-22. september inviterer Gøteborg by til smartbykonferanse om el-mobilitet. Arrangementet retter seg mot offentlige aktører, FoU-sektoren og næringslivet, og er organisert i en rekke seminarer, nettverksmøter og studieturer. Konferansens seminarer vil handle om både personbil-, kollektiv- og godstransport, og vil rette særlig oppmerksomhet mot viktigheten av velfungerende ladeinfrastruktur, samt trafikk- og datasikkerhet. Arrangementets studieturer gir deltakerne … More Gøteborg inviterer til smartbykonferanse om el-mobilitet

Prosjektverksted – energiutlysninger under Horisont 2020

25. oktober arrangerer forskningsnettverket ERRIN prosjektverksted i Brussel, om energiutlysninger under Horisont 2020 i 2017. Arrangementet er en god anledning til å møte andre aktører som arbeider med energiprosjekter, presentere egne prosjektideer og møte potensielle partnere. ERRIN ønsker nå å invitere prosjektledere som ønsker å presentere sine prosjektideer i Brussel. For Horisont 2020-utlysningene i 2017 er det hovedsakelig … More Prosjektverksted – energiutlysninger under Horisont 2020