Storbritannia ønsker å forlate EUs indre marked

Foran spente tilhørere ble Storbritannias Brexit-strategi  presentert da statsminister Theresa May talte i London 17. januar. May vektla at Storbritannia ønsker en avtale som tilrettelegger for størst mulig grad av frihandel med EU. Samtidig varslet hun  at britene ønsker å forlate EUs indre marked, og innføre innvandringskontroll. Utmeldingsprosessen vil etter planen starte i mars. Parlamentarisk suverenitet og innvandringskontroll Theresa … More Storbritannia ønsker å forlate EUs indre marked

Stavanger søker om deltakelse i EUs Urbane Agenda

Stavanger kommune har søkt om å bli med i to partnerskap (innovative, bærekraftige anskaffelser og bærekraftig arealbruk) innenfor  EUs Urbane Agenda (UEAU), en samarbeidsplattform etablert under det nederlandske EU-formannskapet i 2016 for å løse europeiske storbyutfordringer. Partnerskapene skal utarbeide forslag til bedre lovgivning og målrettet finansiering, samt bidra med kunnskapsutveksling. 8 partnerskap er allerede etablert, de … More Stavanger søker om deltakelse i EUs Urbane Agenda

EU fortsetter arbeidet med kretsløpsøkonomien

26. januar la Europakommisjonen frem en statusrapport for implementeringen av EUs handlingsplan for kretsløpsøkonomien. Sammen med rapporten ble nye forslag presentert, inkludert nytt direktiv for å redusere farlig avfall fra elprodukter, retningslinjer for energigjenvinning fra avfall, og en ny finansieringsplattform for kretsløpsøkonomiske tiltak. Gjødsel, økodesign og grønne offentlige anskaffelser Implementeringsrapporten slår fast at Europakommisjonen har presentert en … More EU fortsetter arbeidet med kretsløpsøkonomien

EØS- og EU-minister Bakke-Jensen besøkte Brussel

17.-18. januar besøkte Norges nye EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen Brussel. Besøket var statsrådens første utenlandsreise som statsråd, og på agendaen sto blant annet Brexit og EØS-midlene. Det ble også tid til å møte de norske aktørene i Brussel. Under oppholdet fikk Bakke-Jensen en orientering om blant annet energi, klima og digitalt indre marked av EU-delegasjonens … More EØS- og EU-minister Bakke-Jensen besøkte Brussel

Tredje Interreg Europa-utlysning åpner 1. mars

I mars åpner tredje utlysningsrunde i Interreg Europa-programmet . Interreg Europa har en budsjettramme på 359 millioner euro for perioden 2014-2020, og støtter internasjonale samarbeidsprosjekter mellom offentlige aktører, kunnskapsinstitusjoner samt private ideelle organisasjoner i EUs 28 medlemsland, Norge og Sveits. Programmet finansieres gjennom EUs regionalfond og nasjonale bevilgninger fra Norge og Sveits, og har fire prioriteringsområder: Styrke forskning, … More Tredje Interreg Europa-utlysning åpner 1. mars

Informasjonsdag om helse- og IKT-programmet AAL i Brussel

6. mars arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag om helse- og IKT-programmet Active and Assisted Living (AAL), sammen med The AAL Association. AAL-programmet er finansiert av Europakommisjonen gjennom Horisont 2020 og av 23 land, deriblant Norge, med et totalbudsjett på 700 millioner euro i perioden 2014-2020. Programmets formål er å bedre livskvaliteten til Europas eldre samtidig som man styrker den europeiske … More Informasjonsdag om helse- og IKT-programmet AAL i Brussel