Europeisk innovasjonshovedstad 2018 – åpent for søknader

screen-shot-2016-01-07-at-9-17-43-am1

Europakommisjonen har utlyst konkurransen om å bli europeisk innovasjonshovedstad i 2018. Premien er 1 million euro til Europas mest innovative by.

Søkerbyer blir målt på fire områder:

  • Eksperimentere med innovative konsepter, prosesser, verktøy og styringsmodeller for testing av innovasjon.
  • Engasjere innbyggere i innovasjonsprosesser og forsikre at ideene deres tas opp.
  • Ekspandere byens attraktivitet for å være en rollemodell for andre byer.
  • Myndiggjøre det lokale økosystemet gjennom implementering av innovative praksiser.

I fjor vant Paris den gjeve prisen og fikk dermed 1 million euro for å fortsette innovasjonsarbeidet. Tel Aviv og Tallinn ble nummer to og tre, dermed fikk de 100 000 euro.

Har søkt tidligere

I fjor var Stavanger en av søkerne for å bli innovasjonshovedstad. Selv om byen ikke vant, ble man lagt merke til av Europakommisjonen. Dette resulterte i at Stavanger ble invitert med i en europeisk studie for å kartlegge innovasjonen som skjer i byen. Les mer om studien her.

Frist for å søke er 21. juni 2018. les mer om utlysningen her.