Akademia

Opprettet i 2017 som en av landets største utdanningsinstitusjoner med 16 000 studenter. Campus i Bergen, Førde, Sogndal, Stord og Haugesund.

Et fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Innovative løsninger som svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Med 1 600 ansatte og over 11 500 studenter er Universitetet en viktig institusjon for hele regionen både forsknings- og utdanningsmesse. Samspill med næringsliv skaper et dynamisk læringsmiljø på universitet.

Et av Norges største akuttsykehus med over 7600 ansatte. Betjener omtrent 365 000 i sør-Rogaland. Fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. En del av helseforetaket Helse Vest.