Gratulerer til Nordic Edge med Arena Pro status

Det er en gledelig nyhet at Nordic Edge har blitt tildelt Arena Pro status i det nasjonale programmet for næringslivs- og innovasjonsklynger. Det bidrar til å styrke innovasjon, næringsutvikling og internasjonalisering i Norge innen smartby-markedet. Nordic EdgeNordic Edge startet opp i 2015 og har sitt hovedsete i Stavanger. Klyngen har rundt 100 medlemmer og samarbeidspartnere … More Gratulerer til Nordic Edge med Arena Pro status

Med ny strategi skal EU sikre medisiner til alle

I kjølvannet av Covid-19 pandemien lanserte Europakommisjonen, 25. november 2020, en farmasøytisk strategi for å fremtidssikre den europeiske helsesektoren. Strategien er utformet for å forbedre og øke pasientenes tilgang til trygge og rimelige medisiner, samtidig som den støtter innovasjon i EUs farmasøytiske industri på en bærekraftig måte. Farmasøytisk EU strategiI følge Europakommisjonen markerer denne nye … More Med ny strategi skal EU sikre medisiner til alle

Brexit, Green Deal og pandemi på Utenriksministerens EU- og EØS agenda

17. november redegjorde Utenriksministeren for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker. Det ble også lagt vekt på betydningen av at EUs økonomi gjenreises og stabiliseres, som vil være avgjørende for Norges videre vekst og velferd på lang sikt. EØS-rådet møttes også digitalt onsdag 18. november 2020. På møtet diskuterte Utenriksminister Søreide viktigheten av EØS-avtalen og … More Brexit, Green Deal og pandemi på Utenriksministerens EU- og EØS agenda

Bærekraftig finans: Klassifikasjonskriterier for bærekraftige aktiviteter

Finansmarkedene har en sentral rolle i å finansiere det grønne skiftet. I EU står bærekraftig finans høyt på agendaen, og er et sentralt verktøy i EUs grønne omstilling. Et tiltak for å bygge opp under bærekraftig finans er EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig virksomhet. 2018 Handlingsplan: Bærekraftig FinansI 2016 etablerte Europakommisjonen en ekspertgruppe for å … More Bærekraftig finans: Klassifikasjonskriterier for bærekraftige aktiviteter

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

DOGA, Smartbyene, Nordic Edge og utvalgte offentlige og private aktører fra hele Norge har utarbeidet et nasjonalt smart-by veikart, med horisont mot 2030. Veikartet skal fungere som en veiviser, brobygger, verdiskaper og plattform for norske smartby-aktører, samt gjøre det enklere for kommuner å forbedre offentlige tjenester og skape mer attraktive og klimavennlige byer og steder. … More Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

EU med ambisiøs satsing på offshore-energiproduksjon

19. november 2020 vedtok og lanserte Europakommisjonen sin første offshore fornybar energi-strategi (ORE). Strategien peker ut at havvind kapasiteten i EU bør multipliseres med 25 innen 2050, da EU trenger alle mulige måter å øke andelen av fornybar energi på i energimiksen. Strategien vil spille en nøkkelrolle for å nå EUs 2030-2050 energi- og klimamål. … More EU med ambisiøs satsing på offshore-energiproduksjon