Prosjektutviklingsseminar yrkesfaglig opplæring og voksenopplæring

Vest-Norges Brusselkontor i samarbeid med Liaison agency Flanders-Europe (Vleva), Kowledge Centre Social Europe og Assembly of European Regions, organiserer et prosjektutviklingsseminar i Brussel den 29. November 2012. Seminaret vil fokusere på programmene Leonardo da Vinci, for yrkesfaglig opplæring, og Grundtvig for voksenopplæring. Seminaret vil finne sted fra kl 10.00 til 13.00 den 29. november hos … More Prosjektutviklingsseminar yrkesfaglig opplæring og voksenopplæring

The Stavanger Region participates in Open Days 2012

The Stavanger Region is co-hosting a seminar in Brussel on 10 October during Open Days -European  Week of Regions and Cities. Open Days is one week of seminars with a regional focus organised by the European Commission and the Committee of the Regions in Brussels. This year’s Open Days will take place between the 8 … More The Stavanger Region participates in Open Days 2012

Støtte til energieffektivisering

Enova inviterer deg til informasjonsmøte om EUs finansielle virkemidler ELENA (European Local Energy Assistance) og Mobilising Local Energy Investment (MLEI). Møtet finner sted i Oslo 2. november fra kl. 09.00 til 12.00 i Lavenergiprogrammets lokaler i Middelthunsgate 27 på Majorstuen De siste årene er det introdusert nye EU-finansielle virkemidler i Intelligent Energy programmet (IEE) som … More Støtte til energieffektivisering

Europeisk motstand mot olje- og gassutvinning i Arktis

Miljøkomiteen i Europaparlamentet foreslo onsdag 19. september å innføre et moratorium (fullstendig forbud) mot utvinning av olje- og gass i Arktis. Med ulykker som Deepwater Horizon friskt i minne, lanserte Europakommisjonen i fjor høst forslag om nytt, felles regelverk for offshore sikkerhet i EU. Forslaget innebærer minimumsstandarder innen miljø, helse og sikkerhet for alle medlemslandene. … More Europeisk motstand mot olje- og gassutvinning i Arktis

Barroso ønsker et mer integrert Europa

I sin årlige tale om unionens tilstand, pekte Kommisjonspresident Barroso på behovet for et mer integrert Europa og at EU på sikt går mot en føderasjon av nasjonalstater. I sin årlige tale til Europaparlamentet 12. september presenterte Kommisjonspresidenten sin politiske visjon for EU-samarbeidet. Barroso presenterte også konkrete forslag til hvordan eurokrisen kan stabiliseres på kortere … More Barroso ønsker et mer integrert Europa

Innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn

Europakommisjonen lanserte nylig det nye Smart Cities and Communities, et såkalt Europeiskt Innovasjonspartnerskap lansert innenfor rammen av EU2020 strategien og en oppfølging av initiativet fra 2011. Hensikten er å utvikle smarte,bærekraftige bymiljøer gjennom partnerskap mellom det offentlige, innovative næerings- og forskningsmiljøer, og ved å se utfordringer knyttet til energi,transport, og IKT i sammenheng. I 2013 … More Innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn