Investerer €22 milliarder i europeiske partnerskap

Med 11 nye partnerskap for forskning og innovasjon skal EU sikre investeringer for å overkomme klima- og bærekraftsutfordringene. Partnerskapene er et viktig implementeringsverktøy for Horisont Europa. Av den totale potten på 22 milliarder euro, skal åtte milliarder finansieres gjennom EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Resten av finansieringen kommer fra medlemslandene og privat … More Investerer €22 milliarder i europeiske partnerskap

Lanserer gigantisk klimapakke: Fit for 55

Som den største EU-politiske pakken noensinne, setter Fit for 55 nye standarder for både økonomi og samfunn. Målet er å kutte klimagassutslippene med minst 55% innen 2030. På franskmennenes nasjonaldag lanserte Kommisjonen i alt tolv lovforslag som skal sikre den regulatoriske forankringen av visjonene i Green Deal. For at Europa skal bli et klimanøytralt kontinent … More Lanserer gigantisk klimapakke: Fit for 55

Er DU fit for 55?

Denne kronikken sto opprinnelig på trykk i Stavanger Aftenblad, tirsdag 13. juli 2021. Den 14. juli legger Europakommisjonen frem den såkalte «Fit for 55»-pakken. Dette er ikke, som tittelen kanskje antyder, EUs nye folkehelseprogram for middelaldrende mennesker. Heller tvert imot. Fit for 55 står sentralt i realiseringen av EUs Green Deal, ogvil være toneangivende når … More Er DU fit for 55?

The Geopolitics of Renewables Simulation – a digital learning tool for the green transition

The University of Stavanger is leading an EU-funded project to develop a digital learning tool that allows students to engage in simulated international negotiations related to renewable energy and sustainability. The Geopolitics of Renewables SimulationIn cooperation with Ghent University, Delft University of Technology, Technische Universität München, the University of Stavanger obtained a ca. 260,000 EUR … More The Geopolitics of Renewables Simulation – a digital learning tool for the green transition

Geopolitisk verktøy – et digitalt læringsverktøy for den grønne omstillingen

Universitetet i Stavanger leder et EU-finansiert prosjekt for å utvikle et digitalt læringsverktøy som lar studentene delta i simulerte internasjonale forhandlinger relatert til fornybar energi og bærekraft. Geopolitikken i fornybar energi – digitalt læringsverktøy I samarbeid med Universitetet i Ghent, Delft University of Technology (TU Delft), Technische Universität München (TU München), oppnådde Universitetet i Stavanger … More Geopolitisk verktøy – et digitalt læringsverktøy for den grønne omstillingen

Nye tiltak for EUs bærekraftige finans

Europakommisjonen øker ambisjonsnivået for bærekraftig finansiering gjennom sin nye strategi som skal takle klima- og miljøutfordringer, samtidig som investeringene økes. I tillegg skal European Green Bond Standard motivere obligasjonsmarkedet i mer bærekrftig retning. Seks handlingspunkt for bærekraftig finansEU går tverrsektorielt til verks for håndtere klimakrisen, og Kommisjonen er godt i gang med å bygge grunnlaget … More Nye tiltak for EUs bærekraftige finans