Nytt arbeidsprogram ute: EU fortsetter i grønt og digitalt spor i 2022

Grønn og digital omstilling er fortsatt i fokus i Europakommisjonens arbeidsprogram for 2022. Ungdom vil også stå i fokus i det som ser ut til å bli “European Year of the Youth” 19. oktober presenterte Kommisjonen arbeidsprogrammet for 2022. Hele 42 nye initiativ blir lansert, under seks overordnede ambisjoner: En europeisk «Green Deal»; Et Europa … More Nytt arbeidsprogram ute: EU fortsetter i grønt og digitalt spor i 2022

Tina Bru på Brusselbesøk – den 5. energikonferansen mellom Norge og EU

Tina Bru, avtroppende olje og energiminister, besøkte Brussel for møter med EUs energikommisær Kadri Simson og den belgiske energiministeren Tinne van der Straeten. 30. september deltok Tina Bru på seminaret “Carbon capture and storage in hard-to-abate-sectors: The Norway-EU industrial partnership” i regi av OED og Centre for European Policy Studies (CEPS). Her ble det spesielt … More Tina Bru på Brusselbesøk – den 5. energikonferansen mellom Norge og EU

Energiprisene skaper utfordringer for Europa

Europeiske energipriser stiger fortsatt, med doblet pris den siste måneden. Den økte forespørselen i et mer åpent Europa etter koronapandemien, høy forespørsel fra Asia, og dårlige værforhold har ført til at energiprisen har skutt i været. Eurogruppen tror de høye energiprisene er forbigående, men understreker at de sosiale effektene må adresseres. Høye gasspriser i Europa … More Energiprisene skaper utfordringer for Europa

EUs innovasjonsfond: “Norges klimagulrot”

EUs innovasjonsfond omtales som den norske “klimagulrota” i European Green Deal. Fondet, der Norge har full tilgang, støtter teknologiutvikling innen områder som er svært relevante også for Rogaland. Det er overskuddet i EUs kvotehandelssystem (EU ETS) som finansierer fondet, og for å lære mer om hvordan vi kan tilegne oss midler, inviterte regionskontorene og Enova … More EUs innovasjonsfond: “Norges klimagulrot”

Stor interesse for bussveien og Digital Tvilling

Under årets Nordic Edge Expo arrangerte Rogaland fylkeskommune et webinar om bruken av digital tvillingteknologi i utarbeidelsen av den nye bussveien. SrE bidro med europeiske medarrangører til programmet, gjennom POLIS nettverk, Open Agile and Smart Cities og Smart Cities Marketplace. TwinCity: Digital Twin in Urban Mobility Planning Hvordan kan digitale tvillinger hjelpe byer og regioner … More Stor interesse for bussveien og Digital Tvilling

Brussel-traineer fra Stavanger- og Oslo-regionene arrangerer Innovation Camp

SrEs trainee, Malin Vikne Henden, arrangerte i samarbeid med Josefine Karen Blixencrone fra Oslo-regionens Europakontor, en «Innovation Workshop» i Brussel. Målet med arrangementet var å knytte kontakt på tvers av regioner og landegrenser, i tillegg til å jobbe med et case knyttet til EUs samfunnsoppdrag om klimanøytrale og smarte byer. Læring og kreativitet sto i … More Brussel-traineer fra Stavanger- og Oslo-regionene arrangerer Innovation Camp