EUs veikart mot en sirkulær økonomi

2. desember presenterte Europakommisjonen en pakke med virkemidler for å skape en europeisk sirkulær økonomi. Målet er bedre utnyttelse av råmaterialer, knappe ressurser og ferdigstilte produkter, samt mer resirkulering og gjenbruk. Samlet sett skal dette stimulere til bærekraftig økonomisk vekst og nye jobbmuligheter i EU. Blant nøkkelforslagene som ble presentert er: Tiltak for å redusere matavfall, … More EUs veikart mot en sirkulær økonomi

Parlamentet ønsker EU-strategi for å forhindre radikalisering

I lys av terrorangrepene i Paris og påfølgende arrestasjoner i Brussel, vedtok Europaparlamentet en uforpliktende strategi på plenumsmøtet 25. november, hvor det oppfordres til felles handling blant medlemsstatene for å forhindre videre radikalisering og terror. En svarteliste over Jihadister og terrormistenkte, samt et eget system for straffeforfølg av utenlandske krigere som returnerer til EU, er … More Parlamentet ønsker EU-strategi for å forhindre radikalisering

Stavanger vil bli Europas innovasjonshovedstad

Stavanger har søkt om å bli Europas Innovasjonshovedstad 2016. Konkurransen, som arrangeres annethvert år i regi av Europakommisjonen, premierer byer som legger til rette for gode innovasjonsmiljøer. Prisen for 2016 går til byen med det beste innovasjonsøkosystemet, som knytter sammen byens offentlige myndigheter, innbyggerne, forskningsmiljøer og næringsliv. Førstepremien er på 950 000 euro, mens byene på … More Stavanger vil bli Europas innovasjonshovedstad

Partnersøk – helse, energi, Smart Cities

Europakontoret har mottatt en rekke partnersøk i forbindelse med ulike prosjektverksteder som har funnet sted i Brussel, i regi av ERRIN-nettverket. Nedenfor følger en oversikt over de ulike partnersøkene, for eventuell interesse. Helse 26.-27. oktober arrangerte ERRIN og CORAL-nettverket et helseseminar i Brussel, hvor det ble presentert en rekke prosjektideer og partnersøk innenfor temaene Aktiv og … More Partnersøk – helse, energi, Smart Cities

5 selskaper fra Stavangerregionen i smartbyprogram

Innovasjon Norge lanserte denne uken sitt FRAM Smart Cities 2015-initiativ, et åtte måneder langt lederprogram for norske teknologiselskaper, med ferdighetstrening, erfaringsutveksling og veiledning for fremstøt på det europeiske og globale marked. Selskaper fra Stavangerregionen opptar hele fem av de åtte plassene. Westcontrol, Lyse, Zaptec, Future Home og Nordic Smart Buildings bygger alle på unike konsepter … More 5 selskaper fra Stavangerregionen i smartbyprogram

Sluttkonferanse for Innobuild-prosjektet

3.-4. desember arranger Falun og Lyngdal kommune sluttkonferanse om effekter og gevinster fra deres Innobuild-prosjekt, som ble innvilget støtte av EUs DG ENTR i 2011. Gjennom det tre år lange samarbeidet (2012-15) har de utviklet spisskompetanse innen bygging av fremtidens omsorgsboliger, og bruk av velferdsteknologi. Konferansen vil finne sted i Teatergatan 1, Falun, Sverige. Kort … More Sluttkonferanse for Innobuild-prosjektet