Støtte til energieffektivisering

Enova inviterer deg til informasjonsmøte om EUs finansielle virkemidler ELENA (European Local Energy Assistance) og Mobilising Local Energy Investment (MLEI). Møtet finner sted i Oslo 2. november fra kl. 09.00 til 12.00 i Lavenergiprogrammets lokaler i Middelthunsgate 27 på Majorstuen De siste årene er det introdusert nye EU-finansielle virkemidler i Intelligent Energy programmet (IEE) som … More Støtte til energieffektivisering

Hvor går neste studietur ?

Studieturer er viktige, både for næringliv og det offentlige. Gjennom slike reiser får man inspirasjon og lærer hvordan andre løser utfordringene som er ganske like overalt. Samfunnet endrer seg raskt og suksessmodeller blir raskt gårsdagens modell. På 80-tallet reiste horder av næringslivsfolk til Japan for å lære den japanske modellen som da så ut til … More Hvor går neste studietur ?