Europeiske nettverk

ERRIN er et nettverk for utveksling og deling av informasjon. Det fremmer også regionalt samarbeid på forsknings- og innovasjonsfeltet.

AER er et nettverk for “the wider Europe”, med regionale interessenter fra både utenfor og innenfor EUs grenser. Sammen jobber de for at regionale myndigheter i hele Europa, ikke bare EU, skal ha en stemme i utviklingen på kontinentet.

EUROCITIES er et nettverk for ordførere av europeiske byer, hvor de blant annet kan utveksle ideer, informasjon, samt engasjere seg i å møte felles utfordringer og muligheter.

CPMR er et nettverk som arbeider for å sikre at interessene og behovene til de ulike medlemsregionene blir ivaretatt, og arbeider derfor også opp mot EU institusjonene. De arbeider også mot en mer integrert maritim politikk som gir rom for mer europeisk vekst.

NSC er et samarbeidsnettverk for regioner rundt Nordsjøen, som sammen arbeider for å møte fremtidige muligheter og utfordringer.

WECP er nettverket for anerkjente energihovedsteder i verden, som sammen ønsker å utvikle nye ideer og læringsmuligheter, utveksle informasjon, samt gjennomføre aktiviteter til gjensidig nytte.

ENN er nettverket for små og mellomstore bedrifter (SME-er), som ønsker å maksimere nytten europeiske muligheter skaper for ulike businesser.

ENSA-nettverket er til for byer og regioner i Europa, som sammen ønsker å fremme internasjonalt samarbeid på sosialfeltet. Nettverket ønsker også å bedre dialogen med ulike europeiske institusjoner, innenfor temaer som angår sosialpolitikk.

ESPO er et nettverk for ulike havner i Europa, og har som mål å påvirke offentlig politikk i EU for å oppnå en sikker, bærekraftig og effektiv havnesektor.

Culture Action Europe er et tverrfaglig nettverk bestående av ulike aktører innen kulturfeltet, som søker å promotere kultursektoren ovenfor EU, på områder av felles interesse.

Delice er et internasjonalt mat-nettverk bestående av 23 byer fra 4 ulike kontinenter, som sammen ønsker å promotere fordelene med kulinariske opplevelser, og god mat.

Polis er et nettverket for byer og regioner, som sammen ønsker å utvikle innovative teknologier og retningslinjer for lokal bærekraftig transport.

European Consortium of Innovative Universities er et ledende internasjonalt konsortium for universiteter, med vekt på kreativitet og innovasjon. Sammen ønsker de å være pådriver i utviklingen av en kunnskapsbasert økonomi i Europa.

Et internasjonalt nettverk for smarte byer, der kunnskapsutveksling og samarbeid mellom byene står i fokus.

European Network of Living Labs
ENoLL er et internasjonalt nettverk av sertifiserte living labs som tilbyr en plattform for utveksling av beste praksis, og prosjektutviklingsstøtte. Konseptet går ut på å tilrettelegge for åpen innovasjon, og hjelpe innovasjonsmiljøer å tiltrekke seg investeringer.  ENoLL har over 150 aktive medlemmer fra hele verden.

Nordic Smart City Network
Et samarbeidsprosjekt mellom fem land, fem hovedstader, og fjorten byer, med et felles mål om å utforske den nordiske måten å skape levelige og bærekraftige byer. Tanken er at for å holde seg konkurransedyktig på det globale markedet, så kan nordiske byer tjene på å ha et tettere samarbeid ved å dele erfaringer, som igjen kan føre til læring og ressurssparing.

UnILiON
UnILiON er et uformelt nettverk av 49 forbindelseskontorer som representerer 150 universiteter med base i Europa, Japan og Russland. Nettverket er en utvekslingsarena der deltakere deler informasjon og samarbeider. For universitetene som deltar, kan nettverket åpne dører til europeiske instutisjoner og andre eksterne partnere.