EU-nettverk

errin
ERRIN er et nettverk for utveksling og deling av informasjon. Det fremmer også regionalt samarbeid på forsknings- og innovasjonsfeltet.

AER-300x156

AER er et nettverk for “the wider Europe”, med regionale interessenter fra både utenfor og innenfor EUs grenser. Sammen jobber de for at regionale myndigheter i hele Europa, ikke bare EU, skal ha en stemme i utviklingen på kontinentet.

1253115_191629_eurocities_logo

EUROCITIES er et nettverk for ordførere av europeiske byer, hvor de blant annet kan utveksle ideer, informasjon, samt engasjere seg i å møte felles utfordringer og muligheter.

untitled
CPMR er et nettverk som arbeider for å sikre at interessene og behovene til de ulike medlemsregionene blir ivaretatt, og arbeider derfor også opp mot EU institusjonene. De arbeider også mot en mer integrert maritim politikk som gir rom for mer europeisk vekst.

untitled
NSC er et samarbeidsnettverk for regioner rundt Nordsjøen, som sammen arbeider for å møte fremtidige muligheter og utfordringer.

wecp_thumbnail_0.jpg

WECP er nettverket for anerkjente energihovedsteder i verden, som sammen ønsker å utvikle nye ideer og læringsmuligheter, utveksle informasjon, samt gjennomføre aktiviteter til gjensidig nytte.

logo-een_5
ENN er nettverket for små og mellomstore bedrifter (SME-er), som ønsker å maksimere nytten europeiske muligheter skaper for ulike businesser.

logoENSA

ENSA-nettverket er til for byer og regioner i Europa, som sammen ønsker å fremme internasjonalt samarbeid på sosialfeltet. Nettverket ønsker også å bedre dialogen med ulike europeiske institusjoner, innenfor temaer som angår sosialpolitikk.

eur-espo

ESPO er et nettverk for ulike havner i Europa, og har som mål å påvirke offentlig politikk i EU for å oppnå en sikker, bærekraftig og effektiv havnesektor.

CAE-LOGO-WITH-NEW-STRAP-ENG
Culture Action Europe er et tverrfaglig nettverk bestående av ulike aktører innen kulturfeltet, som søker å promotere kultursektoren ovenfor EU, på områder av felles interesse.

LogoDelice

Delice er et internasjonalt mat-nettverk bestående av 23 byer fra 4 ulike kontinenter, som sammen ønsker å promotere fordelene med kulinariske opplevelser, og god mat.

0fbc6b8
Polis er et nettverket for byer og regioner, som sammen ønsker å utvikle innovative teknologier og retningslinjer for lokal bærekraftig transport.

untitled

Et ledende internasjonalt konsortium for universiteter, med vekt på kreativitet og innovasjon. Sammen ønsker de å være pådriver i utviklingen av en kunnskapsbasert økonomi i Europa.

oasc_logo_black_final-1000x400
Et internasjonalt nettverk for smarte byer, der kunnskapsutveksling og samarbeid mellom byene står i fokus.

logo-transparent-300x199
Et nettverk som samler europeisk byer som arbeider for innovative løsninger innenfor helsepolitikk. Samarbeider over hele Europa og bidrar til at medlemmer er aktive innenfor EIPonAHA.

 

ENOLL

European Network of Living Labs

Et nettverk som arbeider med living labs hvor aktører som arbeider med living labs kan samarbeide og dele erfaringer. Har over 130 medlemmer over hele verden.