Medlemmer

Stavangerregionens Europakontor har 25 medlemmer og partnere fra offentlig sektor, akademia og næringsliv, og samarbeider tett med regionens utviklingsaktører Greater Stavanger og Haugaland Vekst.

Ønsker du å abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev? Klikk her for å melde deg på.

Offentlig sektor
ROGFK En av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Fylkeskommunen utfører hver dag oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland fylke.
Eigersund kommune Nesten 15 000 innbyggere med Rogalands sørligste by, Egersund som administrasjons-senter. Stor fiskerikommune.
Gjesdal kommune En del av høg-Jæren med nesten 12 000 innbyggere. Ull- og kraftindustrien er de viktigste næringene. Ålgård er kommunesenter.
Haugesund kommune Tettstedet Haugesund har omtrent 44 500 innbyggere. Byen fungerer som et regionsenter på Haugalandet. Stort fokus på maritime næringer, verftsindustrien og shipping.
Hjelmeland kommune Ligger i Ryfylke i Rogaland, med 2 700 innbyggere. Tradisjonelt har landbruk stått sterkt, men sanduttak og fiskeri har blitt viktig næringer. Kommunesenteret ligger i Hjelmelandsvågen.
Hå kommune Ligger i den sørlige del av Jæren med 18 800 innbyggere. Rogalands største jordbruks-kommune. Administrasjonssenter i Varhaug.
Klepp kommune Kommune på Jæren med 19 000 innbyggere. Rogalands nest største landbrukskommune, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling ligger i Klepp. Kommunesenteret er Kleppe.
Kvitsøy kommune Norges minste kommune i areal med 534 innbyggere. Øykommunen har Kvitsøy trafikksentral som overvåker skipstrafikken. Ydstebøhavn er kommunesenter.
Randaberg kommune Nordligste delen av Jæren med grense til Stavanger. Norges minste fastlandskommune, og 10 800 innbyggere.
Sandnes-kommune Den 1. januar 2020 ble Forsand kommune slått i sammen med Sandnes kommune. Sandnes ligger innerst i Gandsfjorden med 76 058 innbyggere og 1.084 km2 og er Norges syvende største by. Mye olje og gass relatert næringsliv, samt landbruk.
Sirdal kommune Sirdal kommune ligger nordvest i nye Agder fylket med Tonstad som kommunesenter. 1 800 innbyggere der kraftproduksjon er den viktigste næringen.
Sola kommune Sola kommune har 26 000 innbyggere. Stavanger lufthavn og regionens største havneanlegg, Risavika, ligger i kommunen. Jordbruk og olje er også viktige næringer.
Stavanger kommune Den 1. januar 2020 ble Finnøy og Rennesøy kommune slått i sammen med Stavanger kommune. Stavanger er Norges fjerde største by med 141 000 innbyggere og dekker et areal på 241 km2. Byen er administrasjonssenter for Rogaland. Energi, forskning og mat er de viktigste næringene i kommunen. Viktigste sentrum for oljeindustrien i Norge.
Strand kommune Strand kommune er den største kommunen i Ryfylke med 12 600 innbyggere. Administrasjonssenteret ligger i Jørpeland, og Tau er kommunikasjons- og utdanningssenter. Stålindustrien er stor i kommunen.
Time kommune Kommune på Jæren med 18 600 innbyggere. Landbruk og matproduksjon er de viktigste næringene. Bryne er administrasjonssenter.
Tysvær kommune Sentralt på Haugalandet med 11 000 innbyggere. Kårstø prosessanlegg for gass er den største av sitt slag i Europa og den største arbeidsgiveren i Tysvær foruten om landbruk. Aksdal er kommunesenteret.
Utsira kommune Minste kommunen i Norge målt i antall innbyggere, 200. Øykommunen ligger utenfor Karmøy, der vind- og hydrogenkraft er den viktigste næringen.
Utviklingsaktører
Nordic Edge Nordens største konferanse om smartbyløsninger. Arrangeres årlig i Stavanger.
Akademia
Høgskulen på vestlandet Opprettet i 2017 som en av landets største utdanningsinstitusjoner med 16 000 studenter. Campus i Bergen, Førde, Sogndal, Stord og Haugesund.
Norce Et fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Innovative løsninger som svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.
Universitetet i Stavanger Med 1 600 ansatte og over 11 500 studenter er Universitetet en viktig institusjon for hele regionen både forsknings- og utdanningsmesse. Samspill med næringsliv skaper et dynamisk læringsmiljø på universitet.
Stavanger universitetssjukehus SUS Et av Norges største akuttsykehus med over 7600 ansatte. Betjener omtrent 365 000 i sør-Rogaland. Fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. En del av helseforetaket Helse Vest.
Næringsliv
Lyse Energi og kommunikasjonsselskap med hovedvirksomhet på Jæren. Eies av 16 kommuner i sør-Rogaland. Lyse er aktiv i smartbysatsingen til Stavanger.
Stavanger havn Havnen håndterer crusie-, gods-, offshore-, og ferjetrafikk i Stavangerregionen. Norges tredje største havn med oljerelatert gods som primærvirksomhet.
Haugaland kraft Haugaland Kraft ble etablert i 1998 og eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira. Selskapet har hovedkontorer i Haugesund med avdelinger på Stord, i Sauda og i Ølen/Skånevik. Hovedvirksomheten er overføring og omsetning av elektrisk kraft, samt utbygging og drift av fibernettverk på Haugalandet.