Medlemmer

Stavangerregionens Europakontor har 29 medlemmer og partnere fra offentlig sektor, akademia og næringsliv, og samarbeider tett med regionens utviklingsaktører Greater Stavanger og Haugaland Vekst.

Ønsker du vårt nyhetsbrev som kommer hver måned? Klikk her for å melde deg på.

Offentlig sektor

 untitled en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Fylkeskommunen utfører hver dag oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland fylke.
 Bokn_kommune Øy-kommune med ca. 850 innbyggere. Stor del av næringslivet består av landbruk og fiskemottak Føresvik er administrasjonssenter.
 eigersunde_kommune Nesten 15 000 innbyggere med Rogalands sørligste by, Egersund som administrasjons-senter. Stor fiskerikommune.
 Finnøy Et øyrike ytterst i Ryfylke i Rogaland, med omlag 3220 innbyggere. Finnøy kommune sin visjon er «Dei lyse og levande øyane – Saman for folk i Finnøy»
 Forsand Med rundt 1200 innbyggere en av de minste kommunene i Rogaland. Forsand ligg i mellom Lysefjorden og Høgsfjorden. Preikestolen og Kjeragbolten er de største attraksjonen.
 Gjesdal-kommune-Gjesdal-Apotek-Ålgård-Rogaland En del av høg-Jæren med nesten 12 000 innbyggere. Ull- og kraftindustrien er de viktigste næringene. Ålgård er kommunesenter.
 haugesund Tettstedet Haugesund har omtrent 44 500 innbyggere. Byen fungerer som et regionsenter på Haugalandet. Stort fokus på maritime næringer, verftsindustrien og shipping.
 1385556240568_c Ligger i Ryfylk i Rogaland, med 2 700 innbyggere. Tradisjonelt har landbruk stått sterkt, men sanduttak og fiskeri har blitt viktig næringer. Kommesenteret ligger i Hjelmelandsvågen.
 ha-kommune-logo Ligger i den sørlige del av Jæren med 18 800 innbyggere. Rogalands største jordbruks-kommune. Administrasjonssenter i Varhaug.
 Klepp-Kommune-300x123 Kommune på Jæren med 19 000 innbyggere. Rogalands nest største landbrukskommune, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling ligger i Klepp. Kommunesenteret er Kleppe
 Kvitsøy Norges minste kommune i areal med 534 innbyggere. Øykommunen har Kvitsøy trafikksentral som overvåker skipstrafikken. Ydstebøhavn er kommunesenter.
 randaberg Nordligste delen av Jæren med grense til Stavanger. Norges minste fastlandskommune, og 10 800 innbyggere.
 rennesoy-kommune Kommunen består av flere øyer i Boknafjorden, der største tettsted og kommuneadministrasjon ligger i Vikevåg. Nesten 4 900 innbyggere.
 sandnes Innerst i Gandsfjorden med 75 500 innbyggere, Sandnes er Norges syvende største by. Mye olje og gass relatert næringsliv, samt landbruk.
 sirdal_logo Nordvest i Vest-Agder med Tonstad som kommunesenter. 1 800 innbyggere der kraftproduksjon er den viktigste næringen.
 Sola_Kommune_ansvar_for_hverandre_1362125530_950x2831 Sola kommune har 26 000 innbyggere. Stavanger lufthavn og regionens største havneanlegg, Risavika, ligger i kommunen. Jordbruk og olje er også viktige næringer.
 Stavanger kommune Norges fjerde største by med 130 000 innbyggere. Byen er administrasjonssenter for Rogaland. Energi, forskning og mat er de viktigste næringene i kommunen. Viktigste sentrum for oljeindustrien i Norge.
 Strand-kommune Største kommune I Ryfylke med 12 600 innbyggere. Administrasjonssenteret ligger i Jørpeland, og Tau er kommunikasjons- og utdanningssenter. Stålindustrien er stor i kommunen.
 Suldal Største kommune i Rogaland med tanke på areal, og en av Norges største på kraftproduksjon. 3 800 innbyggere, de fleste bor i kommunesenteret Sand.
 untitled Kommune på Jæren med 18 600 innbyggere. Landbruk og matproduksjon er de viktigste næringene. Bryne er administrasjonssenter.
 tysvær Sentralt på Haugalandet med 11 000 innbyggere. Kårstø prosessanlegg for gass er den største av sitt slag i Europa og den største arbeidsgiveren i Tysvær foruten om landbruk. Aksdal er kommunesenteret.
 Utsira Minste kommunen i Norge målt i antall innbyggere, 200. Øykommunen ligger utenfor Karmøy, der vind- og hydrogenkraft er den viktigste næringen.

Utviklingsaktører

NordicEdgeLogo Nordens største konferanse om smartbyløsninger. Arrangeres årlig i Stavanger.

Akademia

 hoyskolen-vestlandet Opprettet i 2017 som en av landets største utdanningsinstitusjoner med 16 000 studenter. Campus i Bergen, Førde, Sogndal, Stord og Haugesund.
 images0FJLNTFN Et uavhengig, internasjonalt forskningsinstitutt med 200 ansatte. Forsker på petroleum, ny energi, marineteknologi, bioteknologi, samfunnsvitenskap og næringsutvikling
 Sykehus Et av Norges største akuttsykehus med over 7600 ansatte. Betjener omtrent 365 000 i sør-Rogaland. Fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. En del av helseforetaket Helse Vest.
UIS Med 1 600 ansatte og over 11 500 studenter er Universitetet en viktig institusjon for hele regionen både forsknings- og utdanningsmesse. Samspill med næringsliv skaper et dynamisk læringsmiljø på universitet.

Næringsliv

 untitled Energi og kommunikasjonsselskap med hovedvirksomhet på Jæren. Eies av 16 kommuner i sør-Rogaland. Lyse er aktiv i smartbysatsingen til Stavanger.
 imagesA3IE4MPN Havnen håndterer crusie-, gods-, offshore-, og ferjetrafikk i Stavangerregionen. Norges tredje største havn med oljerelatert gods som primærvirksomhet.