Haugaland kraft

About us

Om

Haugaland Krafts 470 ansatte jobber med produksjon, overføring og omsetning av elektrisk kraft, samt utbygging/drift av fibernettverk. Haugaland Kraft eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Utsira, Suldal og selskapene Finnås Kraftlag SA, SØK AS, Fitjar Kraftlag SA.

Haugaland Kraft’s 470 employees work with the production, transmission and sale of electric power, as well as the development / operation of fiber networks. Haugaland Kraft is owned by the municipalities Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sveio, Utsira, Suldal and the enterprises Finnås Kraftlag SA, SØK AS, Fitjar Kraftlag SA.