Municipality of Tysvær

Tysvær kommune

About us

Om

Population: 11.300 | Area: 425,49 km2

Tysvær kommune er kjent for sin flotte og vekslende natur, med en kystlinje på hele 220 km, og med Aksdal som kommunens sentrum.

Kommunen ligger strategisk til i forhold til kommunikasjon og samferdsel, og tett opp mot regionsenteret Haugesund. Dette gjør kommunen interessant både i forhold til næringsetableringer og bosetting.

Kårstø industriområde er viktig for den videre næringsutviklingen i Tysvær. Her finner vi blant annet Gassco, som har ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel, og er en ledende gasstransportør i Europa. Andre viktige motorer for næringsutvikling i kommunen og regionen er Haugaland Næringspark på Gismarvik og Aksdal Næringspark.

Tysvær municipality is known for its beautiful and changing nature and a coastline of 220 km. Aksdal is the center of the municipalities.

The municipality is strategically located, especially in relation to communication and transport. In addition, the municipality is close to the regional center Haugesund. These factors make the municipality relevant for business establishments.

Kårstø industrial area is important for business development. Here we find, among other things, Gassco, which as operator is responsible for safe and efficient transport of gas from the Norwegian shelf to Europe.

Other important engines for business development in the municipality, as well in the region, are Haugaland Business Park in Gismarvik and Aksdal Business Park.