Næringsliv

This image has an empty alt attribute; its file name is lyse-1.png

Energi og kommunikasjonsselskap med hovedvirksomhet på Jæren. Eies av 16 kommuner i sør-Rogaland. Lyse er aktiv i smartbysatsingen til Stavanger.

This image has an empty alt attribute; its file name is stavanger-havn-1.png

Havnen håndterer crusie-, gods-, offshore-, og ferjetrafikk i Stavangerregionen. Norges tredje største havn med oljerelatert gods som primærvirksomhet.

This image has an empty alt attribute; its file name is haugaland-kraft-1.png

Haugaland Kraft ble etablert i 1998 og eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira. Selskapet har hovedkontorer i Haugesund med avdelinger på Stord, i Sauda og i Ølen/Skånevik. Hovedvirksomheten er overføring og omsetning av elektrisk kraft, samt utbygging og drift av fibernettverk på Haugalandet.

This image has an empty alt attribute; its file name is toycfjzl_400x400.jpg

Nordic Edge er en non-profit organisasjon eid av private bedrifter som i tett samarbeid med offentlig sektor jobber for å promotere løsninger for smarte byer og samfunn. Nordic Edge består av Nordic Edge Smart Innovation Cluster, VIA, Innoasis og Nordic Edge Expo.