Offentlig sektor

En av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Fylkeskommunen utfører hver dag oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland fylke.

Nesten 15 000 innbyggere med Rogalands sørligste by, Egersund som administrasjons-senter. Stor fiskerikommune.

En del av høg-Jæren med nesten 12 000 innbyggere. Ull- og kraftindustrien er de viktigste næringene. Ålgård er kommunesenter.

Tettstedet Haugesund har omtrent 44 500 innbyggere. Byen fungerer som et regionsenter på Haugalandet. Stort fokus på maritime næringer, verftsindustrien og shipping.

Ligger i Ryfylke i Rogaland, med 2 700 innbyggere. Tradisjonelt har landbruk stått sterkt, men sanduttak og fiskeri har blitt viktig næringer. Kommunesenteret ligger i Hjelmelandsvågen.

Ligger i den sørlige del av Jæren med 18 800 innbyggere. Rogalands største jordbruks-kommune. Administrasjonssenter i Varhaug.

Kommune på Jæren med 19 000 innbyggere. Rogalands nest største landbrukskommune. Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling ligger i Klepp. Kommunesenteret er Kleppe.

Norges minste kommune i areal med 534 innbyggere. Øykommunen har Kvitsøy trafikksentral som overvåker skipstrafikken. Ydstebøhavn er kommunesenter.

Nordligste delen av Jæren med grense til Stavanger. Norges minste fastlandskommune, og 10 800 innbyggere.

Den 1. januar 2020 ble Forsand kommune slått i sammen med Sandnes kommune. Sandnes ligger innerst i Gandsfjorden med 76 058 innbyggere og 1.084 km2 og er Norges syvende største by. Mye olje og gass relatert næringsliv, samt landbruk.

Sirdal kommune ligger nordvest i nye Agder fylket med Tonstad som kommunesenter. 1 800 innbyggere der kraftproduksjon er den viktigste næringen.

Sola kommune har 26 000 innbyggere. Stavanger lufthavn og regionens største havneanlegg, Risavika, ligger i kommunen. Jordbruk og olje er også viktige næringer.

Den 1. januar 2020 ble Finnøy og Rennesøy kommune slått i sammen med Stavanger kommune. Stavanger er Norges fjerde største by med 141 000 innbyggere og dekker et areal på 241 km2. Byen er administrasjonssenter for Rogaland. Energi, forskning og mat er de viktigste næringene i kommunen. Viktigste sentrum for oljeindustrien i Norge.

Strand kommune er den største kommunen i Ryfylke med 12 600 innbyggere. Administrasjonssenteret ligger i Jørpeland, og Tau er kommunikasjons- og utdanningssenter. Stålindustrien er stor i kommunen.

Kommune på Jæren med 18 600 innbyggere. Landbruk og matproduksjon er de viktigste næringene. Bryne er administrasjonssenter.

Sentralt på Haugalandet med 11 000 innbyggere. Kårstø prosessanlegg for gass er den største av sitt slag i Europa og den største arbeidsgiveren i Tysvær foruten om landbruk. Aksdal er kommunesenteret.

Minste kommunen i Norge målt i antall innbyggere, 200. Øykommunen ligger utenfor Karmøy, der vind- og hydrogenkraft er den viktigste næringen.