Om kontoret

rue du lux
Europakontoret er regionens kompetansesenter om EU og Europa for regionen.

→ Les om SREs visjon og målsettinger
→ Les om SREs strategi for 2014-2020
→ Les om SREs handlingsplan

Stavangerregionens Europakontor er et samarbeid mellom offentlig sektor, kunnskapsmiljøer og næringslivet i Rogaland.

Kontoret ble opprettet høsten 1993 og har i dag følgende eiere:

 • Kommunene Eigersund, Forsand, Gjesdal, Haugesund, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sirdal, Sola, Stavanger, Strand, Time, Tysvær, Utsira.
 • Rogaland fylkeskommune
 • Stavanger Universitetssykehus
 • Universitetet i Stavanger
 • Høgskolen på Vestlandet
 • NORCE
 • Lyse
 • Stavangerregionen Havn
 • Nordic Edge Expo
 • Haugaland kraft

Kontoret skal gjennom kurs, foredrag, prosjekt- og strategiarbeid bidra til en solid forståelse av det europeiske perspektivet og hvordan regionen best kan dra nytte av europeisk samarbeid.

Europakontoret skal bidra til at regionens bedrifter, kunnskapsinstitusjoner, myndigheter og organisasjoner kan utvikle forretnings- og samarbeidsmuligheter.

Kontoret har fra starten av vært etablert i hjertet av Brussels EU-kvarter, nært Europakommisjonen, -parlamentet og –rådet, samt en rekke private selskaper, interesseorganisasjoner og andre aktører som jobber mot EU-systemet. Ved å være i Brussel har vi en unik mulighet til å være i nærheten av EUs beslutningsmekanismer og kunne fange opp aktualiteter på europeisk nivå, ha et stort kontaktnett av både offentlige og private aktører på europeisk, nasjonalt og regionalt nivå, og å kunne representere regionens interesser i Brussel og være en bidragsyter fra Europa til Stavangerregionen.

Kontoret er et viktig redskap for å utnytte regionens internasjonale dynamikk fullt ut og skal:

 • Overvåke, analysere og spre kunnskap om utviklingen i EU og Europa
 • Hjelpe til med å utnytte støtteordninger i EU
 • Organisere kurs for å styrke regionens arbeid med Europa
 • Skape og utvikle nettverk mellom vår region og dynamiske partnere i Europa
 • Bistå næringsliv og kunnskapsinstitusjoner med markedskunnskap og nettverk.

Hvor er vi?

Kontoret befinner seg i Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel, og ligger sentralt i EU-kvarteret.

Det ligger i gangavstand fra sentrum (15 min), Europaparlamentet (5 min), Schuman (15 min). Vi holder til midt i mellom Place du Luxembourg og metrostasjonen Trône/Troon. Det går både buss og metro rett utenfor kontoret.

 • Til/fra flyplassen fra/til kontoret: Det enkleste er å ta buss nummer 12 som går til/fra Trône/Troon.
 • Fra sentrum til kontoret: Metro til Trône/Troon, eller buss nummer 95 fra “Anneessens”, Boulevard Anspach, nær T-banestasjonen Anneessens
 • Til/fra sentrum fra/til flyplassen: Tog, som går fra/til Bruxelles-Central ca hvert 15. minutt, oftere i rushtid