Om Stavangerregionen

Pulpit-Rock-Lysefjord-Stavanger-Norway-740

Stavangerregionen utgjør den tredje største byregionen i Norge, med godt over 470 000 innbyggere, noe som tilsvarer ca. 9 % av landets totale befolkning. Regionen har et allsidig og dynamisk næringsliv kjent for høy verdi- og nyskaping, og Stavanger by ble kåret til europeisk kulturhovedstad i 2008. Internasjonal orientering, samt aktive nettverk, bidrar til å styrke regionens posisjon som åpen og tilgjengelig.

Fakta

 • Populasjon: Godt over 470 000 innbyggere, som utgjør ca. 9 % av Norges totale befolkning
 • Areal: 9 325 km2., ca. 2,9 % av landets totale areal.
 • BNP per innbygger: 151 (EU15 gjennomsnitt =100)
 • Internasjonale flyplasser: Stavanger og Haugesund
  • Største by: Stavanger utgjør den største byen med litt over 132 000 innbyggere (per 01.0.16), og er fylkets administrative senter.
 • Næringsliv: Regionen har et svært allsidig og dynamisk næringsliv.
  • Næringsstrukturen er dominert av olje- og gassrelatert virksomhet. Oljeselskapene, og en lang rekke underleverandører, har mer enn 45.000 ansatte. Dette utgjør rundt 50 % av alle sysselsatte innen petroleumsrettet virksomhet i Norge.
  • Rogaland er det største industrifylket i landet, og er én av de største kraftprodusentene i Norge
  • Regionen er også én av de største jordbruksregionene, og er en viktig produsent av kjøtt, melkeprodukter og grønnsaker.
  • Regionen er ledende innenfor fiske og skjelloppdrett, hvor havnene Stavanger og Karmsund er betydelige for eksport- og industri.
  • Stavangerregionens servicesektor, inkludert reiseliv og turisme, samt finans og offentlig virksomhet, er også stor.
  • Regionens kunnskapsmiljø er sterkt, hvor Universitetet i Stavanger, IRIS og Kunnskapsparken på Ullandhaug utgjør betydelige bidrag.
  • For mer informasjon om Rogaland og Stavangerregionen, gå til:

Energi

Stavangerregionen er et internasjonalt energisenter, kjent for være først ute med bruk av blant annet ny offshoreteknologi. Det sterke forsknings- og utdanningsmiljøet, samt de mange olje- og gassbedriftene, bidrar til at regionen innehar betydelig kompetanse innenfor en rekke ulike fagfelt. Dette gjelder også produksjon av elektrisk kraft, og bruken av naturgass til landbasert virksomhet. Nye initiativ for å ta i bruk alternative energiformer har også vært et fokus i de senere årene.

Leverandørindustrien er kjent for høy kompetanse og kvalitet. Regionen sitter på spisskompetanse innen reservoarforståelse, produksjonsteknologi, bore- og brønnteknologi, undervannsteknologi og miljøteknologi. Strenge norske miljøkrav og sameksistens med fiskerinæringen har vært viktige pådrivere for utviklingen av spisskompetanse på miljøsiden.

I Stavangerregionen arbeider det i dag mer enn 45 000 mennesker i petroleumsrelatert industri, og verdens ledende oljeselskaper og forsyningsindustri har kontorer i Stavangerregionen.

Aktører:

Mat

Stavangerregionen omtales ofte som Norges svar på den franske matregionen Lyon. Det er her mange av de nye ideene blir klekket ut. Nye resturanter, matbutikker og mattilbud dukker stadig opp. Fagforum for Mat og Drikke er et omfattende og veletablert nettverk for bedrifter og institusjoner innen matsektoren. Her er bønder, oppdrettere, foredlere, grossister, butikker og restauranter samlet.

Målet til regionen er: Stavanger-regionen skal innen 2020 være den regionen nordmenn flest forbinder med matprodukter og matopplevelser.

Dette skal gjøres gjennom

 • Styrking av innovasjon
 • Økt innsats på FoU og innovasjonsdrivende kompetanse
 • Mer vekt på profilering og styrking av møteplasser

Sommeren 2007 ble mataktørene i regionen tildelt tittelen Norwegian Centre of Expertise in Culinoloy. Måltidets Hus som er under bygging på Ullandhaug skal fungere som en plattform og innovativ arena, ikke bare for regionens FoU miljø, men også mot andre kompetansemiljø, industri og det offentlige. I juli 2008 ble kokkemesterskapet Bocuse d’or arrangert i Stavanger.

Aktører

Kultur

Stavangerregionen har et rikt kulturliv med et stort antall frivillige organisasjoner. De fleste distrikter har deres egne museer, korps, kor, for å nevne noen. Stavanger har gjennom lang tid satset på kultur og er Europeisk kulturhovedstad i 2008.

Stavanger2008

Stavangerrregionen er også kjent for sitt store antall festivaler:

Maritim

Regionen har en sterk maritim sektor. Et eksempel på dette er Nordlig maritim korridor , en sjøbasert transportkorridor som strekker seg fra kystområdene i Nord-Norge og Nordvest-Russland til kontinentet.

Andre eksempler er Karmøy, der det etableres et testsenter for marin energi for flytene installasjoner, og Lyse planlegger en fullskala vindmøllepark utenfor Utsira. Det er også andre vindmølleprosjekter på gang i regionen.

Aktører