EØS-avtalen fylte 25 år

I mai fylte EØS-avtalen, som er EFTA-landene Norge, Island og Liechtensteins handels- og samarbeidsavtale med EU, 25 år. Avtalen ble underskrevet i Porto 2. mai 1992, sikret norsk tilgang til EUs indre marked, og fri flyt av de fire frihetene kapital, varer, tjenester og personer. Formålet med EØS-avtalen var og er styrking av handel og økonomiske … More EØS-avtalen fylte 25 år