Regjeringens arbeidsprogram for samarbeid med EU i 2016

Europaminister Elisabeth Aspaker presenterte regjeringens arbeidsprogram for samarbeid med EU i 2016 da hun besøkte Brussel, nylig. Arbeidsrogrammet er en konkretisering av regjeringens EU-strategi for 2014-2017, og skisserer de viktigste prioriteringsområdene for det inneværende året. Aspaker fremhever at 2016 kommer til å være et kritisk år for EU, med utfordringer knyttet til blant annet migrasjon, klima, … More Regjeringens arbeidsprogram for samarbeid med EU i 2016

Kommisjonens arbeidsprogram for 2016 lansert

27. oktober offentliggjorde Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2016. Bedre håndtering av migrasjonsutfordringer, handlingsplan for MVA, selskapsskatt, grenseforvaltning og implementering av det digitale marked og energiunionen, er blant noen av initiativene for det kommende året. I 2014 presenterte den såkalte Juncker-kommisjonen sine 10 politiske hovedprioriteringer, som skulle legge grunnlaget for den neste femårsperioden i EU – se omtale i … More Kommisjonens arbeidsprogram for 2016 lansert

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015

16. desember presenterte Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2015. Arbeidsprogrammet er basert på de 10 prioriteringene som Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker presenterte i juli. Her vektla han  at EUs borgere ønsker mindre detaljstyring fra Brussel, særlig i områder hvor medlemslandene er bedre skikket til å utføre oppgavene. EU bør konsentrere seg om de større økonomiske og sosiale utfordringene … More Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015

Kommisjonens arbeidsprogram 2014 lansert

Stikkord for arbeidsprogrammet er bankunion, det indre marked og den digitale agenda, samt EUs nye programperiode, EUs nye klima og energirammeverk 2030 og handelsavtaleforhandlinger med USA. 22. oktober vedtok Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2014. Kommisjonens president Barosso understreket at målet om vekst og sysselsetting er topp prioritet også i 2014, med særlig fokus på ungdomsarbeidsledigheten … More Kommisjonens arbeidsprogram 2014 lansert

Europa kommissionens arbetsprogram- EUs agenda för 2013

EU kommissionen har nyligen antagit sitt arbetsprogram för år 2013. Eftersom EU kommissionen är den enda EU institution som kan initiera ny lagstiftning så är arbetsprogrammet en viktigt indikation på vad som kommer att vara på EU:s agenda under nästkommande år. Kommissionens arbetsprogram är uppdelat i sju delar, fem av dessa fokuserar på ekonomisk tillväxt och … More Europa kommissionens arbetsprogram- EUs agenda för 2013