Magma Geopark med i nok et H2020 prosjekt

Magma Geopark har nylig fått 153.000 euro i finansiell støtte av EU til Horisont 2020 prosjektet Arctic Hubs. Sammen med 22 partnere fra hele Europa er målet å støtte bærekraftig økonomisk utvikling i nordlige regioner.  ARCTIC HUBS Horisont H2020 prosjektet “Global drivers, local consequences: Tools for global change adaptation and sustainable development of industrial and … More Magma Geopark med i nok et H2020 prosjekt

Forslag om totalforbud mot olje- og gassutvinning i Arktis forkastet

16. mars vedtok Europaparlamentet (EP) sin rapport om en integrert europeisk Arktispolitikk. Rapporten er utarbeidet av parlamentets utenriks- og miljøkomiteer, og er en såkalt ikke-bindende uttalelse, men som likevel sender et tydelig signal. Fra norsk side har det vært knyttet særlig spenning til endringsforslagene i rapporten knyttet til utvinning av olje og gass samt fiskerettigheter … More Forslag om totalforbud mot olje- og gassutvinning i Arktis forkastet

EU med ny strategi for Arktis

27. april la EUs utenrikssjef, Federica Mogherini, frem EUs nye strategi for Arktis, sammen med EUs fiskerikommissær Karmenu Vella. Strategien inneholder nye retningslinjer for hvordan EU skal forsterke innsatsen i Arktis, og identifiserer 39 satsningsområder knyttet til klimaendringer, miljøvern, bærekraftig utvikling og internasjonalt samarbeid. Strategien vektlegger forskning og innovasjon innenfor de prioriterte områdene. Den nye strategien … More EU med ny strategi for Arktis

Omstridt offshoreregelverk behandlet i Parlamentets energikomite

Europaparlamentets Industri-, forskings- og energikomite (ITRE) vedtok 9. oktober sin innstilling til Kommisjonens forslag til regelverk for offshore olje- og gassvirksomhet. Nylig rapporterte vi at Miljøkomiteen i Europaparlamentet foreslo å innføre et moratorium (fullstendig forbud) mot utvinning av olje- og gass i Arktis da de behandlet dette regelverkforslaget.  I denne artikkelen omtalte vi også bakgrunnen … More Omstridt offshoreregelverk behandlet i Parlamentets energikomite