Forslag om totalforbud mot olje- og gassutvinning i Arktis forkastet

16. mars vedtok Europaparlamentet (EP) sin rapport om en integrert europeisk Arktispolitikk. Rapporten er utarbeidet av parlamentets utenriks- og miljøkomiteer, og er en såkalt ikke-bindende uttalelse, men som likevel sender et tydelig signal. Fra norsk side har det vært knyttet særlig spenning til endringsforslagene i rapporten knyttet til utvinning av olje og gass samt fiskerettigheter … More Forslag om totalforbud mot olje- og gassutvinning i Arktis forkastet

Ostetollsaken fremdeles på EUs agenda

16. desember møttes EUs råd for allmenne saker i Brussel, hvor blant annet fellesmarkedet og Unionens forhold til EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein, i tillegg til Sveits, San Marino og Andorra, sto på agendaen. Rådet betegnet forholdet til Norge som utmerket, samtidig som ostetollsaken ikke er glemt. Den norske regjeringen får skryt for den europapolitiske … More Ostetollsaken fremdeles på EUs agenda