Søker kommuner med utfordringer innen klimatilpasning til Nordic Edge

   SrE inviterer sammen med partnere i ERRIN og ENoLL og EU-prosjektet UNaLAB til en workshop om naturbaserte løsninger under Nordic Edge i Stavanger 26. september. I den forbindelse søker vi kommuner, byer eller fylker med konkrete utfordringer knyttet til klimatilpasninger som kan diskuteres under workshopen. Deltakerne vil bli delt inn i grupper og skal jobbe … More Søker kommuner med utfordringer innen klimatilpasning til Nordic Edge

EU Green Week 2018

21-25. mai arrangeres EU Green Week 2018 i Brussel. Temaet for uken er hvordan byer i Europa kan bli grønnere og øke livskvaliteten for innbyggere, ved hjelp av lokale aktører. Gjennom uken vil flere grønne løsninger på luftkvalitet, vann, støy og avfall bli presentert. Uken er en møteplass for alle som er opptatt av grønne … More EU Green Week 2018

Byer og regioner konvergerer

Europeiske byer vil mer med i EUs regionalpolitikk, regionene vil med i EUs bysatsinger og mellom dem svever 258 metropoler. På 90 tallet var EUs regionalpolitikk forbeholdt regionene, men byene fikk nøye seg med Kulturbystatusen. I de siste 10 årene har regionalpolitikken blitt rettet mot innovasjon og da er det naturlig at byenes rolle blir … More Byer og regioner konvergerer