Ny EU-cybersikkerhetsstrategi

Cybersikkerhet er en av Kommisjonens viktigste prioriteringer og en hjørnestein i det digitale og sammenkoblede Europa. EUs nye cybersikkerhetsstrategi, samt regler, skal gjøre fysiske og digitale kritiske enheter mer motstandsdyktige. Slike tiltak er nødvendig for å sikre EUs økonomi og samfunn. Cybersikkerhetsstrategi Cybersikkerhet er en av Kommisjonens viktigste prioriteringer. Under Covid-19-krisen har det vært en … More Ny EU-cybersikkerhetsstrategi

Digital Europe programmet: enighet om budsjettet

Europaparlamentet og Rådet har blitt enige om Digital Europe programmet for 2021-2027. Avtalen er en del av forhandlingene til EUs neste budsjettperiode. Programmet er nytt og skal svare på megatrenden digitalisering. Digital Europe programmet ble foreslått i juni 2018, av generaldirektoratet med ansvar for EUs digitale indre marked (DG CNECT). Programmet vil fremme teknologier som … More Digital Europe programmet: enighet om budsjettet