Europa klar for den digitale tidsalder: Kommisjonen foreslår nye regler for digitale plattformer

I tråd med en av Europakommisjonens politiske prioriteringer, et Europa rustet for den digitale tidsalder, publiserte Kommisjonen 15. desember 2020 et forslag til reform av rettsakten om digitale tjenester og rettsakten om digitale markeder. The Digital Services Act packageEU ønsker å ta et oppgjør med dominerende kjempeselskaper og hatprat på nett. Derfor la Europa Kommisjonens ledende … More Europa klar for den digitale tidsalder: Kommisjonen foreslår nye regler for digitale plattformer

Kommisjonens arbeidsprogram for 2021

Nylig lanserte Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2021. Arbeidsprogrammet tar sikte på å gjøre Europa sunnere, mer rettferdig og velstående, samtidig som den langsiktige overgangen til en grønnere økonomi skal akselereres. Årlig arbeidsprogramHvert år vedtar Europakommisjonen et arbeidsprogram som inneholder en liste over alle tiltak de ønsker å gjennomføre de neste 12 månedene. Arbeidsprogrammet for 2021 … More Kommisjonens arbeidsprogram for 2021