Risavika og Stavangerregionen Havn med i H2020-søknad

Stavangerregionen Havn og Risavika Terminal AS deltar i en Horisont 2020-søknad om fremtidens havner sammen med 18 partnere fra 8 europeiske land. Prosjektets tittel er “Enhancing Port Efficiency through Digital Standardization” (EPEDS), og handler om digital standardisering, interoperabilitet og felles løsninger som skal knytte havnene i Nord-Europa og Middelhavet tettere sammen. Fra norsk side deltar … More Risavika og Stavangerregionen Havn med i H2020-søknad

Enighet i EU om nye geoblokkingregler og fjerning av roamingavgifter

Februar har vært en måned med betydelig fremgang i EUs arbeid med å skape et digitalt indre marked. I løpet av måneden har man både blitt enige om en avtale for å fjerne roamingavgiftene i EU i sommer, og nye regler som skal fjerne geoblokking av strømmetjenester. Natt til 1. februar ble Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet … More Enighet i EU om nye geoblokkingregler og fjerning av roamingavgifter

Haugesund kommune i H2020-søknad om fremtidens utdanning

Sammen med 9 partnere fra fem land deltar Haugesund kommune i en Horisont 2020-søknad om smarte, digitale verktøy for fremtidens læring. Prosjektet har fått navnet The open Digital Learning eXchange (openDLX), og handler om å bruke digitale verktøy via nettskybaserte plattformer, til utdanningsformål. Gjennom disse plattformene vil prosjektets skoler, lærere og elever få muligheten til å … More Haugesund kommune i H2020-søknad om fremtidens utdanning

Innovasjon og digitalisering diskutert på EU-toppmøte

Storpolitikken dominerte møtet, samtidig som innovasjon og digitalisering var høyere på EUs politiske dagsorden enn noen gang før. Avlyttingsskandalen dominerte EUs toppmøte 24-25. oktober sammen med Lampedusa-tragedien, men en hel del andre tema ble også diskutert. EUs stats- og regjeringsledere diskuterte også den økonomiske situasjonen, fordypninge av en økonomiske og monetær union, ungdomsarbeidsledighet, SMB finansiering … More Innovasjon og digitalisering diskutert på EU-toppmøte