Kunnskapsdeling om aktiv og sunn aldring

Den 1. mars arrangerte Sør-Danmarks Europakontor i samarbeid med ECH Alliance seminar om aktiv og sunn aldring i forbindelse med EIP on AHAs Conference of Partners møte i Brussel. Seminaret fortalte om og viste frem hva som skal til for å bli en 4-stjerners referanseregion innen det europeiske innovasjonspartnerskapet på aktiv og sunn aldring (EIP … More Kunnskapsdeling om aktiv og sunn aldring

Partnerskapskonferanse for EIP AHA

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP AHA) arrangerer en partnerkonferanse i Brussel 27-28. februar. Alle deltakere i “Reference Site”-nettverket er velkomne. Temaet for konferansen er digitalisering og velferdsteknologi i helsesektoren. Programmet for konferansen finner du her. Konferansen skal blant annet gå igjennom handlingsplanen til nettverket og koordinere bedre med Europakommisjonen sin egen … More Partnerskapskonferanse for EIP AHA

Regionens helseaktører samlet til dialogmøte

Den 29. november møttes helseaktører fra hele Stavangerregionen til et tredje dialogmøte. Møtet fant sted i det flunkende nye helsehuset i Stavanger, hvor det også ble tid til omvisning i de nye lokalene. Se program her Bakgrunnen for dialogmøtene som Stavangerregionen Europakontor (SrE) inviterer til i tett samarbeid med partnerne i kontoret og NSCC, er … More Regionens helseaktører samlet til dialogmøte

Syddansk besøk til Stavangerregionen – tema helseinnovajon

22. februar arrangerte Stavangerregionens Europakontor seminar om helseinnovasjon på Måltidets Hus i Stavanger, i samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) og med gjester fra Syddansk Sundhedsinnovation og Syd-Danmarks EU-kontor. Målet var å lære av de to syddanske innlederne om hvordan arbeide som et innovasjonsøkosystem samt diskutere samarbeidsmuligheter med og uten EU-finansiering. Målgruppen var regionens helseaktører, … More Syddansk besøk til Stavangerregionen – tema helseinnovajon

Stavangerregionen tildelt utmerkelse som økosystem for helseinnovasjon

Sammen med 73 europeiske regioner, ble Stavangerregionen tildelt status som økosystemer for helseinnovasjon en høytidelig markering under årsmøtet i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) i Brussel 7. desember. Som tidligere omtalt ble Stavangerregionen i 2016 tildelt status som europeisk helseøkosystem (Reference Site), og oppnådde en av fire mulige stjerner. Tildelingen i … More Stavangerregionen tildelt utmerkelse som økosystem for helseinnovasjon

Solid deltakelse fra Stavangerregionen på EIP AHA-årskonferansen

Stavangerregionen var godt representert under årskonferansen til EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) som gikk av stabelen i Brussel 6-7. desember 2016. Blant de 2000 påmeldte deltakerne, var 16 fra kommunene Stavanger, Sandnes og Time, Greater Stavanger, IRIS, Universitetet i Stavanger, Norwegian Smart Care Cluster, Stavanger Universitetssjukehus samt Stavangerregionens Europakontor. Europakommisjonen var arrangør for … More Solid deltakelse fra Stavangerregionen på EIP AHA-årskonferansen