Årskonferanse i EUs innovasjonspartnerskap for smartby

24. mai gikk årskonferansen til EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn (SCC) av stabelen i Eindhoven. Konferansen ble arrangert av Europakommisjonen og det nederlandske EU-formannskapet, og tiltrakk seg over 500 deltakere fra både offentlig sektor, næringsliv og kunnskapsmiljøene. Stavangerregionens Europakontor, Stavanger kommune og Lyse var blant deltakerne. Konferansen ble åpnet av Eindhovens ordfører Rob van … More Årskonferanse i EUs innovasjonspartnerskap for smartby

Årsmøte for EUs smartbypartnerskap i Eindhoven

24. mai avholdes årsmøtet til EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn (EIP SCC) i Eindhoven, i regi av Europakommisjonen. Arrangementet gir et innblikk i den siste utviklingen, politisk så vel som markedsmessig, innen smartbyområdet, og er en solid nettverksplattform for smartbyaktører. EUs transportkommissær Violeta Bulc og den nederlandske samferdselsministeren Melanie Schultz van Haegen er blant … More Årsmøte for EUs smartbypartnerskap i Eindhoven

Kommende arrangement – energi, helse, smartby m.m.

Stavangerregionens Europakontor har utarbeidet en oversikt over flere arrangement som finner sted i første halvår 2016. De tematiske områdene inkluderer blant annet energi, helse, Smart Cities og maritimt. For flere av arrangementene kan man melde seg på allerede, mens registreringvinduet for andre åpner i løpet av våren. Mer informasjon vil bli publisert fortløpende i kalenderen og som artikler på … More Kommende arrangement – energi, helse, smartby m.m.

Stavangerregionen med i EUs smart cities innovasjonsplattform

Både Lyse og Greater Stavanger er tatt opp i EUs innovasjonsplattform for smarte byer og samfunn -EIP SCC. Med dette sikres tilgang til nettverk og læring, prosjektideer og -partnere, samt tidlig informasjon og dialog med Europakommisjonen. Bakgrunnen for at EU satser på Smart Cities innovasjonspartnerskap, er ønsket om å løse klimautfordringene på en bærekraftig måte … More Stavangerregionen med i EUs smart cities innovasjonsplattform

Delta i EUs innovasjons- plattform for Smart Cities!

EUs innovasjonspartnerskap for Smart Cities inviterer til medlemskap. Muligheten er åpen frem til 15. juni. EUs innovasjonspartnerskap for Smart Cities inviterer byer, næringsliv og andre interesserte, til deltakelse i partnerskapet. For å delta i partnerskapet, må man levere inn et såkalt «commitment», det vil i praksis si en beskrivelse av et smart cities initiativ/ prosjekt … More Delta i EUs innovasjons- plattform for Smart Cities!

Delta i EUs innovasjonsplattform for Smart Cities!

EUs innovasjonspartnerskap for Smart Cities inviterer til medlemskap. Muligheten er åpen frem til 15. juni. EUs innovasjonspartnerskap for Smart Cities inviterer byer, næringsliv og andre interesserte, til deltakelse i partnerskapet. For å delta i partnerskapet, må man levere inn et såkalt «commitment», det vil i praksis si en beskrivelse av et smart cities initiativ/ prosjekt … More Delta i EUs innovasjonsplattform for Smart Cities!