Interessert i smartby og prosjekt? Kom til Randaberg 1. desember!

  1.desember arrangerer Stavangerregionens Europakontor seminar om EØS-midlene og Horisont 2020 med smartby som tema. Randaberg kommune er vertskap for seminaret, som åpnes av ordfører Kristine Enger.  Hensikten  med seminaret er å vise hvilke muligheter EØS-midlene og Horisont 2020 gir for prosjekt og samarbeid generelt, og hvordan programmene kan brukes i strategisk smartby-arbeid. UD og Norsk … More Interessert i smartby og prosjekt? Kom til Randaberg 1. desember!

Nordic Edge i Brussel for å knytte kontakter

Daglig leder i Nordic Edge, har vært i Brussel for å knytte strategiske kontakter og diskutere neste års Nordic Edge. Stavangerregionens Europakontor hadde laget program og bistod i samtlige møter.  Herbjørn Tjeltveit, daglig leder i Nordic Edge hadde møter om mulig samarbeid med europeiske nettverk som EUROCITIES, ERRIN og POLIS, i tillegg til representanter for … More Nordic Edge i Brussel for å knytte kontakter

Digitalisering og regionalpolitikk i fokus under EUWRC-medlemsseminar i Brussel

9.oktober arrangerte de norske regionkontorene i Brussel introduksjonsseminar på Norges Hus, i forbindelse med European Week of Regions and Cities 2017, tidligere kjent som Open Days. Arrangementet hadde over 100 deltakere fra norske kommuner og fylkeskommuner, og belyste temaer som digitalisering, smart spesialisering, Horisont 2020 og Brexit.   Norske muligheter Norges ambassadør til EU, Oda … More Digitalisering og regionalpolitikk i fokus under EUWRC-medlemsseminar i Brussel

Norge signerer avtale om EØS-midlene med Tsjekkia

Fjerde september signerte Norge og Tsjekkia en samarbeidsavtale om fordeling av EØS-midlene frem til 2021. Til sammen skal rundt 1,7 milliarder kroner fordeles på forskning og utdanning, klima og miljø, menneskerettigheter, helse og kultur. I avtalen er forskning og utdanning samt klima og miljø prioritert, begge satsingsområdene får 280 millioner kroner hver. Karbonfangst- og lagring, … More Norge signerer avtale om EØS-midlene med Tsjekkia

EØS-midlene – Årsrapporten 2016-17

EØS-midlene har bidratt til at fagetater, bedrifter, forskere, kommuner, regioner og organisasjoner har vært partnere i prosjekter i 16 europeiske land gjennom året som har gått. Totalt for perioden 2009-2014, har det totale budsjettet for EØS-midlene vært på 1,8 milliarder euro, som har bidratt i et bredt spekter av sektorer. Nesten 450 forskningsartikler, 6000 arbeidsplasser … More EØS-midlene – Årsrapporten 2016-17

Norge signerer avtaler om EØS-midlene med Estland og Portugal

I løpet av mai har Norge signert samarbeidsavtaler om EØS-midlene med henholdsvis Estland og Portugal. Avtalene er på omtrent 900 millioner kroner med Portugal og omkring 630 millioner kroner med Estland. Gjennom samarbeidet med Portugal skal 550 millioner kroner gå til styrking av samarbeid om næringslivsutvikling, forskning og innovasjon samt klimasamarbeid, hvor det er satt … More Norge signerer avtaler om EØS-midlene med Estland og Portugal