Stavanger kommunes IT-gruppe på studiebesøk i Brussel

IT-sjef i Stavanger kommune, Inger Bjørkum Leigvold, var sammen med sin ledergruppe på studiebesøk i Brussel 10.-12. juni. Besøkets formål var å bli bedre kjent med Stavangerregionens Europakontor og satsningen på Horisont 2020-programmet, samt å bedre forstå hva som ligger  i EUs digitale agenda. Læring og impulser fra besøket, tas med videre i gruppens arbeid … More Stavanger kommunes IT-gruppe på studiebesøk i Brussel

Europakontoret og EU-delegasjonen arrangerte Smart Cities-seminar i Brussel

EUs fyrtårnprosjekter var det store trekkplasteret da Stavangerregionens Europakontor og den norske EU-delegasjonen arrangerte Smart Cities-seminar i Brussel 5. mai. Alle de tre vinnerprosjektene fra fjorårets Smart Cities fyrtårnsutlysning, GrowSmarter, Remourban og Triangulum, ble presentert. Stavangerregionen var godt representert under seminaret, med innledere fra Greater Stavanger, Lyse og Universitetet i Stavanger (UiS). Blant innlederne var … More Europakontoret og EU-delegasjonen arrangerte Smart Cities-seminar i Brussel

Stavangerordføreren åpnet blå vekst-seminar i Brussel

Christine Sagen Helgø, ordfører i Stavanger, åpnet seminaret Blue Growth – Challenges and Opportunities i Brussel 20. april. Seminaret ble arrangert av Storby Marin og Stavangerregionens Europakontor i samarbeid med regionskontorene til henholdsvis Nord- og Vest-Norge, i anledning den årlige sjømatmessen i Brussel. Blant de omkring 60 tilhørerne, var Storby Marin-byenes delegasjoner til sjømatmessen. Innledere … More Stavangerordføreren åpnet blå vekst-seminar i Brussel

Forenklinger for næringslivet i Norge og EU

Forenkling av regelverk og fjerning av unødvendig regulering sto i fokus da den norske EU-delegasjonen arrangerte lunsjseminar på Norges Hus i Brussel 16. april. Både i Norge og EU arbeider man med forenkling av regelverk som kommer både næringslivet og folk flest til gode. Fra norsk side var næringsminister Monica Mæland og statssekretær i nærings- … More Forenklinger for næringslivet i Norge og EU

Stavangerrådmannen med ledergruppe på studiebesøk i Brussel

Inger Østensjø, rådmann i Stavanger, var sammen med sin ledergruppe på studiebesøk i Brussel 9.-10. april. Formålet med besøket var å orienteres om aktuelle saker som dominerer EU-samarbeidet for tiden, og dermed også Norge og norske aktører, inkludert kommunal sektor. Det var også et mål å knytte kontakter med aktuelle samarbeidspartnere for læring og mulig … More Stavangerrådmannen med ledergruppe på studiebesøk i Brussel