Norsk deltakelse i EU-programmer 2021-2027

Regjeringen la nylig frem en fullstendig liste over EU-programmene, for perioden 2021 til 2027, som Norge vil delta i. Flere program videreføres, og nye programmer er lagt til, som Digital Europe. Grønn- og digital omstilling er en tydelig retning i programmene Norge har valgt å slutte seg til. EUs satsning på digitalisering og det grønne … More Norsk deltakelse i EU-programmer 2021-2027