Regjeringen ønsker tettere samarbeid med EU

  I mai lansert Regjeringen sin toårige strategi for samarbeidet med EU. I den forbindelse var utenriksminister, Ine Søreide Eriksen i Brussel for å orientere det norske miljøet. Regjeringen vektlegger at et godt samarbeid med europeiske partnere blir viktigere i tiden fremover og man legger derfor opp til tettere samarbeid, med mest mulig gjennomslag for … More Regjeringen ønsker tettere samarbeid med EU

EU forbyr geoblokkering

Europarådet innfører forbud mot geoblokkering i strømmetjenester samtidig som nye regler  ved handel av varer og tjenester på nett er vedtatt. Dette betyr at forbrukere i hele EU får like vilkår på pris, salg og garanti ved netthandel.  Fra 1. april 2018 har man implementert nye EU-regler for strømmetjenester. Forbrukere har nå krav på de samme tjenestene … More EU forbyr geoblokkering

EØS-midlene – Årsrapporten 2016-17

EØS-midlene har bidratt til at fagetater, bedrifter, forskere, kommuner, regioner og organisasjoner har vært partnere i prosjekter i 16 europeiske land gjennom året som har gått. Totalt for perioden 2009-2014, har det totale budsjettet for EØS-midlene vært på 1,8 milliarder euro, som har bidratt i et bredt spekter av sektorer. Nesten 450 forskningsartikler, 6000 arbeidsplasser … More EØS-midlene – Årsrapporten 2016-17

EU/EØS-seminar i regi av KS

KS arrangerer EU/EØS-seminaret «Hva ser vi i horisonten?» på Color Fantasy til Kiel 20.-22. august. Seminaret kommer i stand etter ønske fra tidligere deltakere på KS’ kompetanseprogram “Norsk kommunesektor og EU/EØS i teori og praksis” om et oppfølgingsseminar og møtested. Hvilke endringer i kurs kan vi forvente å se i EU som følge av valgresultatet? … More EU/EØS-seminar i regi av KS

Inviterer norske aktører til å lære om nye Interreg

22. og 23. september arrangerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppstartskonferanse for den nye Interreg-perioden. I september lanserer Kommunal-og moderniseringsdepartementet den nye programperioden for Interreg-programmene. Inneværende programperiode har vart siden 2007, og den neste perioden vil vare til 2020. Det blir flere endringer i den nye programperioden, blant annet vil det bli enda sterkere fokus på Europa … More Inviterer norske aktører til å lære om nye Interreg

Regjeringens EU-strategi 2014-2017 lansert

Regjeringens EU strategi for kommende fire-årsperiode legger vekt på konkurransekraft og FoU, klima og energipolitikk, sikkerhet og migrasjon. 11 juni la regjeringen frem sin strategi for samarbeidet med EU 2014-2017. Strategien har fem hovedprioriteringer: Økt konkurransekraft og verdiskaping, bedre kvalitet i forskning og utdanning, en ambisiøs klima- og energipolitikk, trygghet og sikkerhet og en helhetlig … More Regjeringens EU-strategi 2014-2017 lansert