Europa klar for den digitale tidsalder: Kommisjonen foreslår nye regler for digitale plattformer

I tråd med en av Europakommisjonens politiske prioriteringer, et Europa rustet for den digitale tidsalder, publiserte Kommisjonen 15. desember 2020 et forslag til reform av rettsakten om digitale tjenester og rettsakten om digitale markeder. The Digital Services Act packageEU ønsker å ta et oppgjør med dominerende kjempeselskaper og hatprat på nett. Derfor la Europa Kommisjonens ledende … More Europa klar for den digitale tidsalder: Kommisjonen foreslår nye regler for digitale plattformer