Plenarsesjon avbrutt som følge av koronavirusutbruddet

Månedens plenarsesjon i Europaparlamentet ble kuttet ned til én dag som følge av utbruddet av Covid-19. Hovedtema for sesjonen var Coronakrisen, økte spenninger på den gresk-tyrkiske grensen, EUs langtidsbudsjett og strategi for likestilling.  Plenarsesjon i Brussel Plenarsesjon for mars måned fant denne gangen sted i Brussel, og ikke Strasbourg. Dette på grunn av fare for … More Plenarsesjon avbrutt som følge av koronavirusutbruddet

Nord-Europa blokkerer budsjettavtale

EU-toppmøtet om langtidsbudsjettet for perioden 2021-2027 endte uten avtale. Østerrike, Sverige, Nederland og Danmark gjør det vanskelig å komme videre i forhandlingene ettersom de nekter en budsjettsøkning på mer enn 1% av BNP til EU. 20.-21. februar samlet EUs stats- og regjeringssjefer seg i det Europeiske Råd for å bli enige om EUs langtidsbudsjett. Forhandlingene … More Nord-Europa blokkerer budsjettavtale

EUs ferskeste medlemsland tar over formannskapet i Rådet

Den 1. januar 2020 tok Kroatia over formannskapet i Rådet for den Europeiske Union. De fire prioriteringene for det neste halvåret blir et Europa som utvikles, forbinder, beskytter og har innflytelse.   Under mottoet “Et sterkt Europa i en verden av utfordringer” ønsker Kroatia å komme med konkrete svar på EU innbyggernes bekymringer. Mye av tiden … More EUs ferskeste medlemsland tar over formannskapet i Rådet

Digital Europe programmet: enighet om budsjettet

Europaparlamentet og Rådet har blitt enige om Digital Europe programmet for 2021-2027. Avtalen er en del av forhandlingene til EUs neste budsjettperiode. Programmet er nytt og skal svare på megatrenden digitalisering. Digital Europe programmet ble foreslått i juni 2018, av generaldirektoratet med ansvar for EUs digitale indre marked (DG CNECT). Programmet vil fremme teknologier som … More Digital Europe programmet: enighet om budsjettet

Diskuterte framtidens EU budsjett og samhørighetspolitikk

Stavangerregionens Europakontor deltok sammen med Rogaland Fylkeskommune på CPMR-seminar i Brussel om EUs samhørighetspolitikk og framtidens EU budsjett. Europarlamentet og Rådet har de siste månedene forhandlet om EUs budsjett og har et mål om å vedta budsjettet før europaparlamentsvalget i mai. Ettersom EUs tredje største økonomi og stor bidragsyter til budsjettet, Storbritannia, forlater EU, legges … More Diskuterte framtidens EU budsjett og samhørighetspolitikk

Forslag til EU-budsjett 2021-2027 lansert

2. mai la Europakommisjonen frem forslag til EU-budsjett for perioden 2021-2027. I forslaget kuttes blant annet støtten til utjevning og landsbruk mens bevilgningene til forskning, innovasjon og utdanning samt sikkerhetssamarbeid økes.  I det nye forslaget må medlemsland betale mer for å kompensere inntektsgapet etter Storbritannia trekker seg ut. Macron har varslet at Frankrike er villig … More Forslag til EU-budsjett 2021-2027 lansert