Norges første bærekraftige datasenter kan bli bygget i Time kommune

Under årets Nordic Edge Expo arrangerte Time kommune, Nokia og Miris et frokostseminar med tittelen “Fremtidens bærekraftige datasenter og mulighetene dette gir”, hvor de presenterte planene om et grønt datasenter som etter planene skal bygges på Bryne. Samarbeid som følge av Nordic Edge 2018 Under fjorårets Nordic Edge presenterte Nokia og Miris sitt prosjekt om grønne … More Norges første bærekraftige datasenter kan bli bygget i Time kommune

Stavanger deltar i EU partnerskap for bærekraftig arealbruk og naturbaserte løsninger

Stavanger kommune deltar i partnerskapet for bærekraftig arealbruk og naturbaserte løsninger, “Sustainable Land Use”, som er en del av EUs Urbane Agenda plattform.  I forbindelse med dette partnerskapet arrangerer de workshop under årets European Week of Regions and Cities (EWRC), med tittelen “Finding consensus on measurable targets and indicators for greener cities”. Urban Agenda EUs … More Stavanger deltar i EU partnerskap for bærekraftig arealbruk og naturbaserte løsninger

Kommisjonspresident von der Leyens politiske prioriteringer

Ursula von der Leyen, tidligere tysk forsvarsminister ble i juni godkjent av Europaparlamentet som ny president i Europakommisjonen. Von der Leyen fortsetter EUs arbeid mot et klimanøytralt Europa innen 2050, og i talen til Europaparlamentet i sommer presenterte hun sine seks overordnede ambisjoner for de neste fem årene. A European Green Deal An Economy that … More Kommisjonspresident von der Leyens politiske prioriteringer

Klimaminister Helgesen diskuterte grønn konkurransekraft i Brussel

29. januar inviterte Norges EU-delegasjon til seminar om grønn konkurransekraft på Norges Hus. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var blant innlederne, som også inkluderte representanter fra Europakommisjonen, Enterprise Europe og European Environmental Bureau, i tillegg til leder av regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, Per R. Sandberg. Seminaret hadde rundt 100 deltakere. Bakgrunnen for seminaret var det … More Klimaminister Helgesen diskuterte grønn konkurransekraft i Brussel