Solid deltakelse på EIP AHA-konferanse i Brussel

EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) arrangerte sin fjerde partnerkonferanse i Brussel 9.-10. desember 2015. Konferansens tema var hvordan akselerere markedsopptaket for innovative helseløsninger. Det ble også rapportert fra hva partnerskapet har oppnådd, og arbeidet fremover ble diskutert. IRIS og Stavangerregionens Europakontor deltok på konferansen. Første dag fant sted i Europaparlamentet. Deltakerne fikk innblikk … More Solid deltakelse på EIP AHA-konferanse i Brussel

Klepp kommune deltok på helseseminar i Brussel

26.-27. oktober arrangerte forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN helseseminar i Brussel, i samarbeid med CORAL-nettverket. Under seminaret fikk man blant annet generell informasjon om Horisont 2020s nye arbeidsprogram for 2016-2017 innen helse og IKT, samt aktuelle utlysninger i den kommende perioden. Det ble også presentert nyttige tips og ideer til søknadsprosessen, fra evalueringsansvarlige og erfarne søkere, … More Klepp kommune deltok på helseseminar i Brussel

UTSATT! Seminar om digital helse 1.-2. desember

UTSATT! NY DATO 19.-20. Januar 2016 1.- 2. desember arranger Europaparlamentet, sammen med United4Health og EHTEL, seminaret: Our Daily Digital Health … Is everyone ready? Under de to dagene vil man diskutere hvordan bruken av eHelse- og mHelse-teknologi kan være med på å forandre leveringen av helsetjenester, slik at man i fremtiden imøtekommer noen av … More UTSATT! Seminar om digital helse 1.-2. desember

Europakommisjonen arrangerer konferanse om innovasjon for sunn og aktiv aldring

9.-10. mars arrangerer Europakommisjonen i samarbeid med Knowledge for Innovation (K4I) et innovasjonsmøte i Brussel, «European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing». Arrangementet inneholder en rekke tematiske debatter og prosjektverksted, som blant annet dreier seg rundt «The Silver Economy» og IKT-bruk for å møte utfordringer knyttet til eldrebølgen. Innledere under toppmøtet inkluderer blant … More Europakommisjonen arrangerer konferanse om innovasjon for sunn og aktiv aldring

eHealth Week 2015 arrangeres i Riga

Sammen med det latviske helsedepartementet og HIMSS Europe arrangerer det latviske EU-formannskapet eHealth Week 2015 i Riga fra 11.-13. mai. Arrangementet er en årlig begivenhet som dette året finner sted i den latviske hovedstaden, og det forventes at over 2000 delegater fra både offentlig og privat helsesektor, klinikker, sykehus og IKT-bransjen vil delta. Du kan … More eHealth Week 2015 arrangeres i Riga

Prosjektmuligheter innen IKT/helse i Horisont 2020

10. desember arrangerte ERRIN-nettverket et ekspertmøte med fokus på finansieringsmulighetene for områdene helse og IKT i de nye programmene. Helseprogrammet i Horisont 2020 ble gitt særlig oppmerksomhet. Dagen var delt i to, med fellesseminar før og parallelle prosjektverksted etter lunsj. Mest oppmerksomhet ble rettet mot helseprogrammet under Horisont 2020: «Health, demographic change and wellbeing». I … More Prosjektmuligheter innen IKT/helse i Horisont 2020