Strategi for Høgskulen på Vestlandet 2019-2023

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har lansert strategi for perioden 2019-2023. Høgskulen har nylig fusjonert med blant andre Høgskulen Stord/Haugesund, og er i en omstillingsfase. HVL har som målsetting å bli universitet innen 2023. HVL ønsker å bli et universitet som har en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Sentralt i strategien står spesielt tre stikkord; samspill, … More Strategi for Høgskulen på Vestlandet 2019-2023

Prosjektseminar på Stord om maritime Horisont 2020-utlysninger

28. august inviterer NCE Maritime CleanTech til prosjektseminar på Stord Hotell. Seminarets tematikk er maritime prosjektmuligheter som ligger i EUs Horisont 2020-program, og vil særlig vektlegge utlysninger som er relevante for NCE Maritime CleanTechs medlemmer; skipsdesign i lette materialer, nye skips- og transportkonsepter og lavere utslipp. Under seminaret vil man også gjennomgå Vestlandsregionens satsing opp … More Prosjektseminar på Stord om maritime Horisont 2020-utlysninger

Høgskolen Stord/Haugesund vant frem med H2020-søknad

Gleden var stor da Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) mottok meldingen om at Horisont 2020-søknaden som skolen leverte inn i oktober i fjor sammen med 15 europeiske partnere, har vunnet gjennom. Forskningsprosjektet «Developing an Engaging Science Classroom» (CREATIONS) vil løpe over tre år, og har blitt tildelt til sammen 15 millioner kroner gjennom EUs forsknings- og innovasjonsprogram. … More Høgskolen Stord/Haugesund vant frem med H2020-søknad