Stavanger kommune gjenstand for europeisk innovasjonsstudie

Studenter fra College of Europe har sett på hvordan man kan forbedre klima- og helsearbeidet i Stavanger kommune. Vara-ordfører Bjørg Tysdal Moe i Stavanger kommune var til stedet da studentene presenterte funnene sine i Brussel 18. april. Rapporten “Government as a Platform in Local Public Services: Stavanger City Council” er utarbeidet av fire studenter ved … More Stavanger kommune gjenstand for europeisk innovasjonsstudie

Europeisk innovasjonsstudie av Stavanger

I oktober var en gruppe studenter fra prestisjeuniversitetet College of Europe på forskningsopphold i Stavanger. Oppdraget var å kartlegge innovasjonspotensialet i Stavanger kommune. På bakgrunn av fjorårets søknad om å bli europeisk innovasjonshovedstad, ble Stavanger sammen med Eindhoven og Torino, invitert av Europakommisjonen til å delta i innovasjonsstudie i regi av  European Centre for Government Transformation … More Europeisk innovasjonsstudie av Stavanger

Stavanger invitert med i europeisk innovasjonsstudie

Stavanger er en av tre utvalgte byer som er invitert med i en innovasjonsstudie i regi av Europakommisjonen og European Centre for Government Transformation (ECGT). Gjennom undersøkelsen skal en gruppe studenter fra College of Europe granske hvilke muligheter og utfordringer som påvirker Stavanger kommunes evne til å skape innovasjon i offentlig sektor. Bakgrunnen for at … More Stavanger invitert med i europeisk innovasjonsstudie

Stavanger vil bli Europas innovasjonshovedstad

Stavanger har søkt om å bli Europas Innovasjonshovedstad 2016. Konkurransen, som arrangeres annethvert år i regi av Europakommisjonen, premierer byer som legger til rette for gode innovasjonsmiljøer. Prisen for 2016 går til byen med det beste innovasjonsøkosystemet, som knytter sammen byens offentlige myndigheter, innbyggerne, forskningsmiljøer og næringsliv. Førstepremien er på 950 000 euro, mens byene på … More Stavanger vil bli Europas innovasjonshovedstad

Blir din by Europas innovasjonshovedstad 2016?

I juli åpnet konkurransen om å bli Europas innovasjonshovedstad 2016. Prisens formål er å belønne europeiske byer som arbeider med å skape gode innovasjonsmiljøer, og deles ut av Europakommisjonen for andre gang siden oppstart i 2014. Innovasjonsprisen 2016 går til kandidatbyen med det beste innovasjonsøkosystemet, som knytter sammen byens innbyggere, myndigheter, akademia og næringsliv. Kandidatbyene … More Blir din by Europas innovasjonshovedstad 2016?