Innovasjonsgapet i EU øker

Innovasjonsevnen i EU er styrket til tross for krisen, men forskjellen mellom landene øker. Norge ligger midt på treet. | Innovation Union Scoreboard 2013, som ble presentert rett før påske, måler innovasjonsevnen i EU-landene og såkalt assosierte land som Norge.  Oversikten viser at innovasjonsevnen i EU-landene har styrket seg under den økonomiske krisen i innovasjonsledende … More Innovasjonsgapet i EU øker