En europeisk migrasjonsstrategi

Europa opplever en kraftig tilstrømning av flyktninger og migranter, og det har vært flere tragiske drukningsulykker i Middelhavet de siste årene. Mot dette bakteppet lanserte Europakommisjonen en europeisk migrasjonsstrategi 13. mai. Strategien inneholder både umiddelbare og langsiktige tiltak, og inngår i Europakommisjonens arbeid med en felleseuropeisk migrasjonspolitikk. På kort sikt tredobles bevilgningene til organisasjonen Frontex, som … More En europeisk migrasjonsstrategi

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015

16. desember presenterte Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2015. Arbeidsprogrammet er basert på de 10 prioriteringene som Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker presenterte i juli. Her vektla han  at EUs borgere ønsker mindre detaljstyring fra Brussel, særlig i områder hvor medlemslandene er bedre skikket til å utføre oppgavene. EU bør konsentrere seg om de større økonomiske og sosiale utfordringene … More Europakommisjonens arbeidsprogram for 2015