Time kommune i prosjektsøknad om innovasjon i offentlig sektor

Sammen med ni europeiske partnere deltar Time kommune i en prosjektsøknad under Interreg Nordsjøprogrammet. Prosjektet har fått navnet Use-IT, og handler om å modernisere og digitalisere offentlige tjenester på en kostnadseffektiv måte, gjennom å ta i bruk nye, innovative IKT-løsninger.  Prosjektetkonsortiet ledes av Karlstad kommune. Time er blant IKT-pilotene i prosjektet, og vil utvikle og … More Time kommune i prosjektsøknad om innovasjon i offentlig sektor