Stavangerregionen med i EUs smart cities innovasjonsplattform

Både Lyse og Greater Stavanger er tatt opp i EUs innovasjonsplattform for smarte byer og samfunn -EIP SCC. Med dette sikres tilgang til nettverk og læring, prosjektideer og -partnere, samt tidlig informasjon og dialog med Europakommisjonen. Bakgrunnen for at EU satser på Smart Cities innovasjonspartnerskap, er ønsket om å løse klimautfordringene på en bærekraftig måte … More Stavangerregionen med i EUs smart cities innovasjonsplattform

EUs nye klima- og energipolitikk

Gir EUs nye klima- og energipolitikk forutsigbarhet for næringslivet? Kommisjonen lanserte nylig sitt forslag til klima- og energipolitikk 2030. Får vi nå den etterspurte forutsigbarheten for investeringer og næringsliv som Stavangerregionen trenger? Rammeverket Det var en fornøyd Barroso som nylig presenterte forslag til EUs klima- og energipolitikk for perioden 2020 -2030. Forslaget innebærer utslippskutt for … More EUs nye klima- og energipolitikk

Gir EUs nye klima- og energipolitikk forutsigbarhet for næringslivet?

Kommisjonen lanserte nylig sitt forslag til klima- og energipolitikk 2030. Får vi nå den etterspurte forutsigbarheten for investeringer og næringsliv som Stavangerregionen trenger?  Rammeverket Det var en fornøyd Barroso som nylig presenterte forslag til EUs klima- og energipolitikk for perioden 2020 -2030. Forslaget innebærer utslippskutt for klimagasser på 40 % (av 1990 nivå), et mål … More Gir EUs nye klima- og energipolitikk forutsigbarhet for næringslivet?

Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk 2030 lansert

Nylig ble det politiske rammeverket for EUs klima- og energipolitikk for perioden 2020 til 2030 lansert med ett teknologinøytralt utslippsmål og mer fleksibilitet til medlemslandene. Europakommisjonens president Barosso, presenterte meldingen sammen med energikommissær Oettinger og klimakommissær Hedegaard i en pressekonferanse 22. januar.  Barosso sa at meldingen bekreftet EUs rolle som klimaforkjemper samtidig som hensyn til … More Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk 2030 lansert

Høring om EUs klima- og energipolitikk 203

Har du synspunkter på hvordan EUs klima- og energipolitikk 2030 skal se ut? Bidra med høringsuttalelse! Rett før påske lanserte Europakommisjonen grønnboken «A 2030 framework for climate and energy policies», sammen med et høringsdokument om CCS (karbonfangst og lagring), og en rapport om fornybar. Europakommisjonen skal innen utgangen av året presentere forslag til rammeverk for … More Høring om EUs klima- og energipolitikk 203

På gång på energiområdet

Energipolitiken kommer att placeras högt på EU:s agenda under år 2013. Ny lagstiftning ska implementeras och nya lagförslag och rapporter kommer att publiceras. Norska EU delegasjonen har skrivit om energiåret 2013. Norska EU delgasjonen sammanfattar vad som finns på EU:s agenda gällande energipolitik under år 2013: Läs texten här