Gir EUs nye klima- og energipolitikk forutsigbarhet for næringslivet?

Kommisjonen lanserte nylig sitt forslag til klima- og energipolitikk 2030. Får vi nå den etterspurte forutsigbarheten for investeringer og næringsliv som Stavangerregionen trenger?  Rammeverket Det var en fornøyd Barroso som nylig presenterte forslag til EUs klima- og energipolitikk for perioden 2020 -2030. Forslaget innebærer utslippskutt for klimagasser på 40 % (av 1990 nivå), et mål … More Gir EUs nye klima- og energipolitikk forutsigbarhet for næringslivet?

Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk 2030 lansert

Nylig ble det politiske rammeverket for EUs klima- og energipolitikk for perioden 2020 til 2030 lansert med ett teknologinøytralt utslippsmål og mer fleksibilitet til medlemslandene. Europakommisjonens president Barosso, presenterte meldingen sammen med energikommissær Oettinger og klimakommissær Hedegaard i en pressekonferanse 22. januar.  Barosso sa at meldingen bekreftet EUs rolle som klimaforkjemper samtidig som hensyn til … More Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk 2030 lansert

EUs klimakvotesystem under press

EUs klimakvotesystem står i fare etter manglende støtte fra både Europaparlamentet og EU-landene om å holde tilbake kvoter. Europaparlamentet stemte nylig ned Europakommisjonens forslag om å holde tilbake kvoter for å få opp karbonprisen. Kommisjonens forslag om å holde igjen 900 millioner utslippstillatelser fra 2013-2015 til 2019-2020, var et forsøk på å få opp prisen … More EUs klimakvotesystem under press

Høring om EUs klima- og energipolitikk 203

Har du synspunkter på hvordan EUs klima- og energipolitikk 2030 skal se ut? Bidra med høringsuttalelse! Rett før påske lanserte Europakommisjonen grønnboken «A 2030 framework for climate and energy policies», sammen med et høringsdokument om CCS (karbonfangst og lagring), og en rapport om fornybar. Europakommisjonen skal innen utgangen av året presentere forslag til rammeverk for … More Høring om EUs klima- og energipolitikk 203