Europakommisjonen foreslår nye klimamål for EU og Norge

20. juli ble den såkalte “sommerpakken” på energi- og klimafeltet lagt frem av Europakommisjonen. Pakken besto av to lovforslag som regulerer nye klimamål i ikke-kvotepliktig sektor, inkludertforeslåtte mål for Norge, samt en strategi for utslippskutt i transportsektoren. EU har forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp med 40% innen 2030. Dette skal realiseres gjennom 43% kutt … More Europakommisjonen foreslår nye klimamål for EU og Norge

Luxemburg overtar EU-formannskapet 1. juli

Det latviske EU-formannskapet går mot slutten, og Luxemburg forbereder seg på å ta over stafettpinnen 1. juli. Med sin forhistorie som et av EUs seks grunnleggerland blir det tolvte gangen Luxemburg innehar formannskapet, og landet har identifisert en rekke prioriteringsområder for den kommende seksmånedersperioden: En Union for Europas innbyggere: innbyggerdialog, næringslivsstøtte, bedre regulering og økt … More Luxemburg overtar EU-formannskapet 1. juli